Slavnosti Pernštejnského panství


Vážení spoluobčané,
již tradičně se náš městys na začátku července připojil svou částí programu do pořádání Slavností Pernštejnského panství.

Tak jako každoročně, i letos jsme se snažili s komisí kultury, mládeže a sportu, aby byl program vhodný, pokud možno všem generacím od našich nejmladších až po ty dříve narozené.

Na úvod jsme měli možnost obdivovat žonglérské vystoupení společnosti Chůdadlo, které bylo doplněné v průběhu dalšího programu akrobacií na chůdách. Zájemci si mohli sami vyzkoušet své schopnosti ve škole žonglování. V další části programu bylo možné shlédnout akrobacii na chůdách a jiné kejkle, které děti sledovaly s velkým zájmem. 

Jako hlavní program bylo letos komisí zvoleno vystoupení Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu, které všechny přítomné potěšilo nejenom známými hity tohoto barda české muziky, ale i jeho neotřelým typickým humorem. Dle pozitivních reakcí některých posluchačů se volba tohoto interpreta ukázala jako velmi šťastná.

Večerní program zajistila léty prověřená Bystřická kapela, která opět dokázala, že zde v Doubravníku již po mnoho let nevystupuje náhodou. Je potěšující vidět spokojené nejenom posluchače a početnou skupinu tanečníků, ale i členy kapely, kteří se netají tím, že Doubravník patří mezi jejich nejoblíbenější lokality pro vystoupení.

Jako velmi příjemná změna bylo letos otevření venkovské usedlosti č.p. 87 za laskavého a milého doprovodu manželů Jirčíkových, kterým bych tímto způsobem za přípravu a ochotu rád poděkoval. Zájem o prohlídku byl velký a usedlost navštívilo značné množství občanů Doubravníka a k mému překvapení i návštěvníků z okolních blízkých i vzdálenějších obcí. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu letošních oslav.


Za Komisi kultury, mládeže a sportu
Miroslav Truhlář