all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 10.12. 2018 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
    včera  Současnost
- Nové přírůstky do kni...
06/12/18 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.12
05/12/18 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva

Krátké zprávy:
07/12/18 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 10…
27/11/18 Farnost
- Pozvánka na koncert
26/11/18 Eva Šenková
- Vánoční turnaj v př…
Celý přehled   [5]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2018

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- Společnost je zba...
- Pojďme spolu za be...
- Desátá jubilejní v...
- Betlém na radnici
- Zelená je tráva …

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-27/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  29. srpna 2013

Přítomno: 12, od 18:20 hod. 13 zastupitelů
(omluveni: Ing. Barbora Šenkyříková)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 12 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za 1. pololetí 2013,

   H: 12 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za 1.pololetí 2013,

   H: 12 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 13 - 0 - 0

  • rozpočtový výhled Městyse Doubravník na léta 2013 - 2018,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu JMK na výstroj a výzbroj jednotky SDH Doubravník ve výši 100.000,-Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SP3-2214 na realizaci akce "Výměna oken v základní škole" s PKS okna, a. s. Žďár n/S,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo č. 58/13 na dotační management projektu "Sběrný dvůr odpadů Doubravník" s Ing. Liborem Stránským,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo č. 169/2013 na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP k záměru "Separace a svoz bioodpadů v Městysi Doubravník" s Ing. Markétou Hoškovou,

   H: 13 - 0 - 0

  • objednání vypracování analýzy potencionální tvorby odpadů a projektu u firmy Desacon Zlín, s. r. o.,

   H: 13 - 0 - 0

  • prodej části pozemku parc. č. 293/4, přiřazené k parc. č. 293/8 jako díl "a" zahrada v katastrálním území Doubravník o výměře 135 m2 (.................................),

   H: 13 - 0 - 0

  • členy a náhradníky hodnotící komise pro výběrová řízení na pořízení technologie kompostárny a na výstavbu sběrného dvora odpadů,

   H: 13 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání,
  • Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2012, včetně zprávy o hospodaření za rok 2012,
  • Závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn za rok 2012, včetně zprávy o hospodaření za rok 2012,
  • Zprávu o hospodaření VOV, s. m. o. za rok 2012 včetně zprávy o účetní závěrce za rok 2012,
  • Zprávu o kontrole Specializovaného finančního úřadu, ÚP Brno o dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách nájemného z pozemků, na kterých není provozována podnikatelská činnost a z nájemného pozemků na veřejném pohřebišti za období let 2011 a 2012.V Doubravníku, 30. srpna 2013


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.412 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2018