Ponaučení


Pozorným čtenářům jistě neuniklo, že v článcích na tomto webu jsme několikrát zmínili díla doubravnického rodáka a stolařského mistra pana Josefa Gerbricha.
Ponaučení, které sepsal pro své učedníky, nám krásně přibližuje dobu, kdy poctivá práce, čest a slušné vychování nebyla jen prázdná slova.

Ponaučení s chování se učedníků v dílně a mimo dílnu:


Učeň, když příjde ráno do dílny, prvně dá slušné pozdravení, ať spí u mistra v domě, a nebo chodí spávat jinam, i když se u svého otce učí - slušnost toho vyžaduje.

Když někdo cizí do dílny příjde, ať je tam mistr nebo né, učeň má každýho slušně přivítat, a sice takto:
"Dobrý den, nebo dobrý odpoledne, pěkně vítám pane atd."

Když tam mistr nejni, nebo někdo z domácích, má se učeň optat:
"Co byste rádi?", nebo "Copak si přejete?"
Na všechny otázky má dávat příchozímu slušné odpovědi a dát si pozor na řeč, aby nikterak nikoho neurazil.

Když jde večer z dílny, nebo jde u mistra spat, přeje "Dobrou noc".

Ve které dílně se tato úcta vůči mistrovi neděje, tam je postaven mistr na roveň svýmu učedníkovi a jeho dílna za veřejný holubník, kam může každý přiletět a odletět jak je mu libo.

V dílně má učeň mistra ve všem poslechnout, jakoukoliv mu práci uloží beze všeho odmlouvání. Kdyby mu snad mistr uložil práci jeho stavu nepřiměřenou, je povinen ji vykonat, ale může sobě stěžovat u svých rodičů nebo zástupců, kteří ho dali do učení.

Totéž platí o tovaryšech, kterým je učeň svěřen.
Kdyby snad tovaryš nebo někdo z domácích s učněm neslušně nebo krutě zacházel, je povinností učně to oznámit mistrovi a žádat nápravu.

Mezi prací v dílně, ať je mistr přítomen nebo nikoliv, nejni dovoleno žádnýmu učni nebo tovaryšovi dělat si něco pro sebe bez vědomí mistra.

O každé věci, ať sebemenší má mistr vědět a kdo si chce něco pro sebe zhotovit, má mistra o to slušně požádat.

Zvláště stroje si pouštět, nebo potřebovat na fušování bez vědomí mistra je přísně zakázáno. Každý mistr je před úřady za své učně odpovědný, za jejich zdraví a těžké poranění. Za tou příčinou má také právo, kdyby se něco podobného v jeho dílně dělo a on na to přišel, takového učně nebo pomocníka okamžitě propustit z práce bez výučného vysvědčení.

Také odcizení jakýchkoliv předmětů vede dle §10. živnost. řádu o držení učňů k okamžitému propuštění.

Každé onemocnění neb větší poranění jest povinností mistru ihned oznámiti, zvláště zpozoruje-li se v dílně nějaká nakažlivá nemoc.

Potká-li učeň svého mistra na ulici, má ho slušně pozdraviti, jako kohokoliv cizího.
Slušnost toho žádá a dělá to hezký dojem na cizí lidi.Toto jsou stručné ponaučení pro učně a mladistvé dělníky


Josef Gerbrich
a zde je originál

         


uveřejněno s laskavým svolením
Petra Gerbricha