Stará škola v Doubravníku [4]


Neutěšený stav budovy pokračoval až do 30.6.1970, kdy byla prohlášena za národní kulturní památku, ale ani poté se o budovu nikdo příliš nezajímal. Celkové chátrání pokračovalo dalších 20 let.

Až teprve počátkem 90. let, se ve víru celospolečenských změn, začaly ostré diskuse jak mezi poslanci MNV, tak později v obecním zastupitelstvu, zda starou školu zbourat, či zachovat. Nakonec zvítězil názor, který prosazoval Leopold Mazáč za vydatné podpory Památkového ústavu v Brně, a bylo definitivně rozhodnuto budovu opravit.

Projekt oprav zpracoval Ing.arch.Ševčík - firma PAMAR Brno a počítalo se s tím, že z budovy bude jakýsi kulturní stánek s kinosálem, výstavními prostorami a místním archivem.

Práce na obnově započaly v roce 1991 a prováděl je státní podnik UD Dolní Rožínka za finanční podpory památkového ústavu, který uvolnil ze svého rozpočtu cca 3,5 mil. Kč. Za tyto peníze se nejprve zbudovaly nové stropní konstrukce a střecha. Po čase však finance došly (v roce 1993) a práce byly tím pádem pozastaveny.

V roce 1994 zainvestovala Česká pošta 300 tis. Kč a vybudovala v přízemí jednatelství pošty, když měla ze svého původního sídla v domě č.p. 22 (u Němců) už asi 15 let výpověď.

Pošta zde od 5.8.1994 sídlí dodnes.

Mezitím se zjistilo, že vybudování kinosálu v prvním poschodí je nereálné - sál by byl příliš úzký pro širokoúhlé filmy a mohly by se zde promítat jen starší nebo staré filmy - např. filmové týdeníky z 50. let! A tak se dva roky nic nedělo a nedělalo - až v roce 1996 schválilo tehdejší obecní zastupitelstvo záměr přestěhovat sem obecní úřad z nevyhovujících prostor staré radnice.

Tento krok měl a má dodnes mnoho odpůrců, nicméně rozhodnutí je rozhodnutí...

Proto v roce 1996 opět nastoupil Ing.arch.Ševčík, aby předělal projektovou dokumentaci. V prvním patře byly naprojektovány prostory pro obecní úřad a v podkroví budovy zasedací místnost a prostory pro obecní archiv.

V letech 1996 - 2001 se tedy budovalo podle výše uvedených plánů arch.Ševčíka. Práce tentokrát prováděla již spolehlivá a osvědčená firma - Hospodářská činnost obce Doubravník pod vedením pana Františka Kováře.
Jen ztěží lze vyčíslit množství odpracovaných hodin, objem vykonané práce a nezměrného úsilí, než se podařilo započaté dílo zdárně dokončit. 

Naštěstí byla v roce 1995 vyhlášena v obci Městská památková zóna a tak mohla obec v následujících letech čerpat finance na opravu budovy z tzv. Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR.

V červenci 2001 se konečně podařilo přestěhovat Obecní úřad Doubravník do nového působiště. V prvním poschodí se našly i prostory pro místní knihovnu - původní dům, kde byla knihovna byl prodán panu Peterkovi.

V podkroví budovy je nyní zřízena zasedací místnost, obecní archiv a depozitář státního archivu, které nezištně spravuje pan Vladimír Jirčík. Ke zkulturnění prostor přispěl svou měrou i místní řezbář Valtr Baxa, jehož tématická kompozice, zdobí vstupní část budovy.

Nyní ještě zbývá dokončit opravu fasády, což by se mělo podařit ještě v letošním roce. 

A tímto končí náš malý výlet do historie oprav budovy staré školy, kterou dnes můžeme právem považovat za skutečnou ozdobu historického jádra naší obce.


Zdeněk Šikula