Usnesení 12-2005-m


USNESENÍ Č. 32 Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   8. prosince 2005

Přítomno: 13 zastupitelů  1. Předložený program starostou obce pro mimořádné zasedání ZO byl schválen.

  2. ZO schvaluje přijetí dotace od KrÚ Jihomoravského kraje na činnost Sboru dobrovolných hasičů Doubravník ve výši 9.560,- Kč.

    H: 13 - 0 - 0

  3. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 70 tis. Kč na opravu požární techniky.

    H: 13 - 0 - 0
V Doubravníku, 12. prosince 2005
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
 ---------------
Josef Vojta
místostarosta