Deset otázek pro...


starostu SDH Doubravník pana Jaroslava Cimbálníka.

 1. Jak se stane člověk členem SDH?
  Přihláškou do SDH, která bude schválena členskou schůzí.

 2. Jak probíhá hasičská akce v případě požáru?
  Vyhlášení poplachu sirénou. Zasahující jednotka se spojí s operačním důstojníkem a řídí se jeho pokyny.

 3. Je povinností zásahové čety zúčastnit se zásahové akce?
  Ano. 17 členů zásahové jednotky.

 4. Mohou se účastnit i jiní členové případně obyčejní občané, kteří nejsou v zásahové jednotce?
  Ano. Na požádání velitele zásahu na bezpečném místě.

 5. Co vše patří ke kompetencím SDH a kde už zasahují pouze profesionální hasiči?
  Velitel zásahu určí činnost jednotky SDH.

 6. Kdo může řídit hasičský vůz?
  Strojník, který je proškolen a má oprávnění k řízení.

 7. Jaká zásahová akce byla pro vás nejsložitější?
  Hrad Pernštejn.

 8. Kolikrát jste se setkal s planým poplachem?
  V roce 2008 4x.

 9. Jaký postih následuje, když si z hasičů někdo takzvaně vystřelí a ohlásí planý poplach?
  V případě výjezdu profesionální jednotky uhrazení nákladů. SDH Doubravník zatím toto opatření neuplatnil.

 10. Co když mám podezření, že někde hoří, ale nemůžu si to ověřit? Jak postupovat?
  V městysi Doubravníku kterémukoliv hasiči nebo volat 150 (112).


Anketa

Znají mladí doubravničtí občané místní SDH? Velice málo!

Slabé výsledky přinesla anketa, jež prověřovala znalosti doubravnických občanů ve věku 18-30 let o SDH. 5 otázek a průměrná úspěšnost okolo dvou správných odpovědí ukazuje na nedostačující informovanost místních mladých občanů. Proč tomu tak je?
Jak jste na tom vy? (v závorce je uvedena úspěšnost správných odpovědí v anketě)

 1. Letos má SDH Doubravník výročí svého založení. Kolikáté? (37,5%)

 2. Odkud se dá spustit poplachový signál? (62,5%)
  pozn. nikdo neuvedl všechny možnosti

 3. Jak se dříve ohlašoval požár? (75%)

 4. Co je to samaritní stráž? (25%)

 5. Jak se jmenuje soutěž v požárním sportu, konaná v Doubravníku na hřišti za mlýnem? (12,5%)

správné odpovědi: 1. 130let, 2. tlačítko umístěné ve zdi kostela, signálem radiostanice v kabině autocisterny, radiosignál ze stanice Brno- venkov, 3. trubač na kole-signál "HOŘÍ", 4. Služba, co poskytovala první pomoc při úrazech, 5. Regional cup


Žhavá zajímavost ze světa hasičů


Prase založilo požár v domě, samo se zachránilo skokem do vany

Vietnamské prase si zachránilo kůži skokem do vany poté, co založilo požár v rodinném domě svých majitelů ve Švédsku. Z domu zbylo spáleniště, prase však vyvázlo jen se sežehlou srstí. Prase vietnamské, které se v Evropě mnohdy chová jako domácí mazlíček, se v osamělé domácnosti potloukalo po bytě, přičemž náhodou srazilo ze stolu lampu. Od rozbité lampy se vznítily záclony a za chvíli se prase ocitlo uzavřené v hořícím domě. Přivolaní hasiči po uhašení požáru pak při prohledávání spouště nalezli prase schoulené ve vaně.

Zdroj: www.novinky.cz


Také vy se můžete zapojit v úseku požární ochrany!


Jak můžete pomoci:

 • důsledným dodržováním všech pravidel požární bezpečnosti,
 • nevstupovat a nepoužívat otevřený oheň tam, kde je to nebezpečné,
 • nezakládat ohně v přírodě v době sucha, nebo větrného počasí,
 • na jaře nevypalovat suchou trávu,
 • v lese zakládat ohně pouze ve vymezené době, za bezvětří a na bezpečném místě,
 • doma neobkládat topidla hořlavým materiálem,
 • mít v pořádku elektrické rozvody a plynová vedení,
 • kuřáci neodhazovat nedopalky cigaret do volných prostor,
 • dětem nepatří do rukou zápalky
 • naučit se zacházet s ručními hasicími přístroji, popřípadě si uvědomit, že na zdolání malého požáru někdy stačí třeba jen lopata písku nebo zelená větev


NENECHÁVEJTE V DOMÁCNOSTI VIETNAMSKÉ PRASE BEZ DOZORU!!!


Ondřej Smutný