Turisté hlásí


I poslední čtvrtletí letošního roku pokračovala aktivní činnost doubravnického odboru Klubu českých turistů.

Pokračovaly vycházky první sobotu v měsíci. Hned první říjnovou sobotu se turisté vydali z Věžné přes hrad Pernštejn a Nedvědici do Doubravníku.

Následující sobotu byl autobusový zájezd pod názvem Poznejme konečně své bývalé krajské město. Zcela zaplněný autobus směřoval nejprve do Třebíče. Po prohlídce známé třebíčské baziliky následovala vycházka po židovském městečku. Na dojmech nic neubralo, že se zde šlo pod deštníky za mírného deště.

Déšť však asi zůstal v Třebíči, takže se v Jihlavě nemusel měnit původní plán. I když někteří účastníci zájezdu si v Jihlavě udělali vlastní program, třeba i s návštěvou jihlavského Aquaparku, většina se vydala na Hornickou naučnou stezku kolem vrchu Rudný. Potom následovalo individuální poznávání Jihlavy, ať už to bylo při procházce městem, návštěvou jihlavského podzemí nebo muzeí a galerií. Samozřejmě poznávání byly podrobeny i restaurace, kavárny a šenky.

Listopadová vycházka byla plánována z České na Babí lom a potom do Kuřimi. Po vystoupení z vlaku na zastávce v České pohledy všech účastníků hledaly rozhlednu na Babím lomu. Bylo to marné, Babí lom byl celý zahalen mlhou. To byl důvod k operativní změně trasy a bylo rozhodnuto, že se půjde přes Mokrou Horu do Řečkovic. Nebyl to takový zážitek jako by nabídla plánovaná trasa, ale přesto byli účastníci spokojeni. Prošli místy, které většina tak důvěrně zná z oken vlaku.

V listopadu uspořádali turisté ještě jednu zdařilou akci. Byla to přednáška Miloše Bělíka o jeho letošní návštěvě národních parků jihozápadu USA. Turisty potěšil velký zájem o tuto přednášku - účast byla 42 spokojení posluchači.

Tečkou za úspěšným rokem turistů byl zájezd na akci Vánoce ve skanzenu na Veselém kopci. 

O zájezd byl enormní zájem, tak bylo nutné objednat autobus s 57 místy. Mnozí účastníci už dříve podobnou akci absolvovali, ať už na Veselém kopci, ve Strážnici nebo v Rožnově pod Radhoštem, takže měli i určité představy. Ty se však nenaplnily, protože proti minulosti byla tato akce poněkud chudší. Ale i to co bylo, přispělo ke spokojenosti účastníků, k vánoční náladě a snad se to i objeví pod některými vánočními stromečky.

Neplánovaná zastávka byla ve Hlinsku. Byl čas na procházku mezi lidovými stavbami hlineckého Betléma, bohužel domky byly zavřeny.

Závěrem zájezdu byla prohlídka betléma, zhotoveného z olivového dřeva v Izraeli, v kostele v Olešnici a návštěva místní modrotiskové dílny rodiny Danzingerů. A to byla ta skutečná třešnička na pomyslném dortu, alespoň podle mínění většiny účastníků. Takže i celkové hodnocení zájezdu bylo vesměs kladné.


-ok-