Oslavte s námi Den Země na Tišnovsku!


Tišnovsko se opět zapojí do tradičních oslav Dne Země, který se váže k datu 22. dubna. Tento den je vhodnou příležitostí, abychom se zamysleli, co pro nás naše planeta znamená a co bychom pro ni mohli na oplátku udělat my sami. Nemusíme hned sázet stromořadí, stačí i jeden strom. Každý čin, byť jen drobný, se počítá...

Připojte se k tradičnímu sázení jedliček s Ekoporadnou Tišnovsko, které bude doplněno o jarní procházku s odborným výkladem pana doc. Ing. Jan Laciny, CSc. Sraz účastníků je v sobotu 10. dubna v 9 hodin před Ekoporadnou Tišnovsko (nám. 28. října 28, Tišnov).

Den Země na Tišnovsku je letos spojen s čištěním břehů řeky Svratky a jejích přítoků. Na této akci spolupracuje Ekoporadna Tišnovsko nejen s městem Tišnov, ale i dalšími obcemi, jimiž Svratka protéká. Jedná se o městyse Nedvědice a Doubravník a obce Borač, Štěpánovice a Skorotice-Chlébské.

V Nedvědici si tuto akci vzala na starost Komise životního prostředí při Městysi Nedvědice, která pracuje sedmým rokem a čištění břehů místních tekoucích vod letos uskuteční počtvrté. Ve spolupráci s obcí Skorotice-Chlébské se brigádníci vydají čistit Chlébský potok a jeho nejbližší okolí. Sraz dobrovolníků je 10.dubna v 8.30 hodin u radnice v Nedvědici.

V Doubravníku se do čištění městyse a řeky Svratky zapojuje více jak šest let skautský oddíl Robinsoni a to i ve spolupráci se Základní školou Doubravník a Úřadem městyse Doubravník. Tentokrát se můžete zapojit v sobotu 17. dubna v 9 hod na náměstí v Doubravníku.

V Borači proběhla první podobná akce v roce 2002 a v následujících letech se Borač spojila i s Doubravníkem a Předklášteřím. K oslavám Dne Země v Borači je možné se přidat v sobotu 17. dubna ve 14 hodin u kulturního domu.

Ve Štěpánovicích má dlouholeté zkušenosti s jarním čištěním řeky Svratky místní Sbor dobrovolných hasičů. Pomoc dobrovolníků uvítají v sobotu 17. dubna v 9 hod u hasičské zbrojnice.

A v Tišnově je možné zapojit se v neděli 18. dubna a to hned dvakrát. S Mateřským centrem Studánka se můžete vydat za skřítky do lesa směrem k Besénku. Cesta začíná před obchodem TADY na Králově ulici v 10 hodin. S Ekoporadnou Tišnovsko vyrazíme čistit břehy Svratky, účastníci se setkají ve 14 hodin na náměstí Míru u kašny.

Těm, kteří mají chuť se zapojit, rádi poskytneme další informace a kontakty na organizátory v jednotlivých obcích prostřednictvím emailu ekoporadna@tisnovsko.eu nebo osobně či na telefonu 549 210 805 v otevírací dobu Ekoporadny Tišnovsko (Po 13.00 - 16.00, St 8.30 - 11.30, Pá 9.00 - 11.00).


Všem dobrovolníkům za účast předem děkujeme!!!


Ekoporadna Tišnovsko