Kulturní akce v letošním roce


Na své první letošní schůzce, která se konala 2. února, probírala kulturní komise výhled akcí pro tento rok.

Doufejme, že na konci roku budeme konstatovat, že se podařilo všechny zdárně uskutečnit a snad i jejich počet rozšířit. Tento přehled není samozřejmě úplný a v dalších číslech upřesníme, co připravují doubravničtí Robinsoni, Sokol, hasiči popřípadě ostatní dobrovolníci.

  • 17. dubna - Den Země
  • 30. dubna - Čarodějnice na Střelnici
  • 1. května - Doubrcykl - závody na kole
  • 19. června - Kolem Doubravníku pěšky i s kolem - pochod a cyklojízda
  • 3. až 6. července - Slavnosti Pernštejnského panství
  • 24. července - zábava na Střelnici
  • 26. až 31. července - letní filmová přehlídka na Střelnici
  • 12. září - Tradiční hody


RNDr. Petr Navrátil