Domy, které již v Doubravníku nenajdete [3]


Budeme-li postupovat dle čísel popisných, tak jako v minulých dílech, dostáváme se na ulici z náměstí k mostu přes řeku Svratku, do míst s bohatou historií.

Je pravděpodobné, že sem zasahoval areál kláštera (č.p. 24, 25, 26), který založil Štěpán z Medlova, zakladatel rodu Pernštejnů. Tak jak uvádí Ivan Štarha v knize Doubravník v dějinách 1208-2008, byla zde až do 17. stol. lázeň, která hrála v 15. a 16. stol. v Doubravníku poměrně významnou úlohu v sociální sféře. Lázeňský byl prý povinen v určitých termínech vytápět lázeň pro chudé.

Zdá se, že budova lázně byla rozdělena na pozdější č.p. 27 (poslední dům napravo před mostem) a koželužnu č.p. 28. V r. 1868 žádá Leopold Keller obec o zrušení tohoto čp. 28, které zřejmě zaniklo po velkém požáru papírny na č.p. 30 (podlouhlá budova pod kostelem). Tato papírna vznikla v r.1669 z bývalého mlýna a v té době se zde vyráběl dehtový papír na střechy. Číslo popisné 28 získává v r.1868 dům, ve kterém v nedávné době byl "Minimarket Šárka" u Peterků.Minimarket Šárka v roce 1995

V roce 1775 postavil Matyáš Měšťan na kostelní půdě dům č.p. 31.rok 1932

Tento dům byl v roce 1934 zbourán a na jeho místě postaven dům s truhlářskou dílnou v dnešní podobě.rok 1934

Dům č.p. 32 postavil Matěj Pelikán také v roce 1775 na obecní půdě.rok 1952

V roce 1957 jej odkoupili majitelé č.p. 31 Šebestián a Marie Životských, kteří tento dům zbourali a vznikl zde dvorek k č.p. 31.rok 1999

Číslo popisné 32 získalo stavení, které se oddělilo od č.p. 18 (nyní Skoumalovo) tehdy Hostince u Stehnů.rok 1963

Dostáváme se na náměstí do míst kde dnes hlavní silnice rovně opouští náměstí směrem na Dolní Rakovec. Tady stával dům č.p. 36,rok 1902

který v roce 1924 vyhořel a na jeho místě byl postaven nový dům. V dubnu r.1935 odkoupením jeho části vzniklo č.p. 165.rok 1975

Obě tato popisná čísla byla zbourána v r. 1991, aby tudy mohla být vedena silnice a postaven nový most přes potok.Fotografie z 8.10. 1991 kdy byl dům č.p 36 bourán

A dostáváme se na Dolní Rakovec, kde po levé straně stával jako poslední dům č.p. 42.rok 1949

Tento dům (říkalo se mu Raškovcův) byl zbourán v letech 1977 - 1979 a zbylo po něm doposud volné místo.rok 1994

Na fotografii z roku 1994 jsou na pozemku umístěny stavební buňky firmy, která prováděla výstavbu nové silnice přes náměstí.


Věnováno památce mého otce, z jehož bohatého archivu čerpám.


Lubomír Čech