Hodové počítání...


Na hody se těšili i žáci základní školy. Svědčí o tom i jejich účast v krojovaném průvodu, který je rok od roku bohatší. Tentokrát nám ani nestačily chlapecké košile.

Každý si hody užil po svém a zase se letos moc pěkně vydařily. Že nejde jen o zábavu, ale taky o vážnou práci, se ve škole přesvědčili páťáci v matematice. Nejprve jsme společně popřemýšleli, za co asi musel pořadatel - Městys Doubravník - vynaložit finanční prostředky a naopak z čeho je mohl získat. Potom dostal každý za úkol zjistit a zapsat určené informace od paní Čechové (které tímto děkujeme za spolupráci). To je aspoň matematika, když se mohou žáci setkat s realitou! K jakému výsledku dospěli, si můžete přečíst v následující tabulce.


Kolik tedy stojí hody?

Městys Doubravník uspořádal hodovou slavnost a nás zajímá, jestli se na takové akci dá vydělat nebo jestli musí pořadatel něco doplatit. Doplň od spolužáků zjištěné informace, zapiš je do tabulky a spočítej, kolik hody stály celkem a jestli jsou příjmy vyšší nebo nižší než výdaje (to znamená, jestli městys musel na hody něco doplatit nebo jestli vydělal)

Příjmy

Text:Kč:
Příjem za pronájem stánků:0,-
Vybráno od občanů:22 665,-
Celkem:22 665,-


Výdaje

Text:Kč:
Materiál na zdobení pódia a vozů:1 313,-
Příspěvek na dětské atrakce:12 000,-
Materiál na opravu krojů:1 042,-
Oprava krojů:3 529,-
Kapela za oba dny:13 000,-
Jídlo a pití pro muzikanty a víno:3 500,-
Půjčení bryček, koní, berana:7 000,-
Práce na stavbě máje:0,-
Celkem:41 384,-


Příjmy celkem:22 665,-
Výdaje celkem:41 384,-
Rozdíl celkem:18 719,-
Závěr:(odpověď) Městys musel doplatit18 719,- Kč

Ano, pořadatel na slavnosti nic nevydělal. Naopak. Nepočítali jsme všechnu práci okolo, ta se spočítat nedá, stejně jako nadšení nejméně šedesáti dobrovolných účinkujících. A právě to naši slavnost odlišuje od jiných komerčně pojatých.

V Doubravníku, když se něco pořádá, dělá se to pro lidi. A proto děkujeme všem organizátorům a účinkujícím a taky maminkám za nažehlení krojů a hospodyním za připravení hodových dobrot. Vždyť tradice jsou to, co nás odlišuje od ostatních států a na co můžeme být právem hrdí.


Eva Hertlová
a žáci páté třídy