Skautský oddíl Robinsoni


Skončily prázdniny a začal nový školní rok 2010/2011, zároveň i 14. rok činnosti našeho oddílu.

Roků přibývá a jak oddíl stárne, prochází si různými obdobími. Někdy jsou to chvíle hezké a příjemné, na jiné bychom zase rádi hned zapomněli. Pokud se ohlédnu za rokem posledním, myslím, že těch lepších okamžiků bylo více a snad jej mohu nazvat rokem úspěšným.

Oddíl opět organizoval činnost na schůzkách v pravidelných týdenních intervalech. Scházely se tři skupiny dětí, dívčí kmen Wokihinaghi pod vedením Majdy Šenkyříkové v počtu 4 světlušek a 10 skautek, chlapecký kmen Wasapela pod vedením Josefa Vojty mladšího a Marka Šenkyříka v počtu 4 vlčat a 6 skautů. Lumpíci a Monika Smutná tvořili třetí družinu v počtu 6 dětí. Celkem náš oddíl registroval 50 členů.

Podzimní říjnová výprava na řeku Oslavu byla první víkendovou akcí loňského roku, spali jsme na faře v Březníku a moc se nám tam líbilo. Ještě v říjnu jsme pořádali humanitární sbírku "Postavme školu v Africe", zúčastnili jsme se celosvětové akce po internetu JOTI 2009 a v klubovně byla Noc strašidel.
V listopadu byla na Lomnici městská hra Courier 2009 a ve Štěpánově jsme se vlezli podívat do štol nejen na netopýry, bylo tenkrát krásné počasí a na nedaleké louce ještě kvetly hořečky brvité.
V prosinci přišel Mikuláš na Mikulášotéku a rozdali jsme si dárky na Vánoční besídce.
V lednu se uskutečnil 4. skautský ples.
V únoru jsme navštívili halu Bongo a byli jsme na zimní výpravě.
V březnu jsme četli knížky na literárním večeru a uskutečnilo se setkání světlušek a vlčat.
V dubnu jsme byli na jarní výpravě ve Šlapanicích a v Moravském krasu, čistili jsme Svratku při Dnu Země a měli jsme slavnostní oheň s. Jiří.
V květnu byly cyklistické závody Doubrcykl 2010(jedno ze zklamání loňského roku), pořádali jsme okresní kolo závodu světlušek a vlčat, z kterého postoupily naše světlušky do krajského kola v Boskovicích, a také jsme sbírali kámen na poli, aby nás pustili zemědělci tábořit na jejich louku.
V červnu jsme byli na nočním pochodu a pomáhali v Těšenově na našem starém tábořišti.
V červenci jsme postavili náš tábor na Babáku a 24. 7. jsme tam jeli tábořit a ukončili tak oficiálně 13tý rok oddílu Robinsoni Doubravník.


Letošní plány a změny:

  • - končí družina Lumpíků, protože ji nemá kdo vést a ani v budoucnu neplánujeme činnost této věkové kategorie obnovovat.
  • - nově vzniká společná družina světlušek a vlčat, protože jsou pouze dvě vlčata a nemá cenu pro ně samotné organizovat činnost. Uvidíme, jak se bude dařit a bude-li to životaschopné.
  • - v říjnu uděláme opět "Afriku"
  • - chceme opět uspořádat skautský ples
  • - určitě oslavíme Den Země
  • - přemýšlíme opět o dnu dětí a spojit jej s cyklistikou
  • - určitě bude opět několik víkendových výprav
  • - čekají nás závody skautek a skautů
  • - zdravotní kurzy, zkoušky, stezky...

Omezení věkových kategorií je krok, který děláme neradi, ale není pro nás jiná cesta. Zbývá nás jen málo schopných a ochotných lidí na práci a má-li to být práce kvalitní, musíme hledat východiska, zatím nevidíme jinou možnost.

Asi největší akce letošního roku bude spolupráce s místními farníky na projektu zvelebení farské zahrady a vytvoření nejen oddílového koutku s ohništěm, lavičkami a travnatým pláckem. Je škoda, že tolik let tak hezké místo leželo ladem.

O činnosti našeho oddílu se můžete pravidelně informovat na našich internetových stránkách:

http://robinsoni.skauting.cz/.


Josef Vojta