Tělocvičná jednota Sokol


Byl jsem požádán, abych sdělil informace o činnosti naší Tělocvičné jednoty.

V letošním roce jsme obdrželi finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč od městyse Doubravník a pouze 1.000,- Kč od České obce sokolské, a to kvůli obavám z její existence. I přes letošní redukci režijních nákladů sokolovny se nedostaneme pod celkovou roční částku, která činí 120.000,-Kč. Z tohoto důvodu je velmi složité postarat se o samotný chod sokolovny. Takže doufejme, že uměle vytvořenou ekonomickou krizi přežijeme.

Pro nedostatek financí jsme také přerušili opravu exteriéru budovy. V tuto dobu však máme přislíbenou dotaci od Jihomoravského kraje, a to ve výši 200.000,- Kč. Dovolte mi tedy touto cestou poděkovat Ing. Juránkovi, který nám v této věci velmi pomohl. Podmínkou čerpání této částky je však využití dotace k investičním účelům. Rádi bychom ji tedy využili na výměnu zbývajících oken a zateplení stropu sokolovny. Tím se tedy, doufejme, sníží náklady na topení v zimním období.


A jak využíváme sokolovnu?

Od měsíce září začala v naší sokolovně sportovní činnost oddílu Karate pod vedením pana Kopřivy, přičemž se můžete zúčastnit této činnosti každé pondělí. V úterý využívají sál dospělí florbalisté. Každou středu cvičí oddíl Taekwon-do pod vedením pana Cigáňa a po tomto umění sebeobrany nastupují naše ženy, které vede paní Blahová. Ve čtvrtek je sokolovna využita našimi mladými florbalisty, jejichž vedoucím je Ondřej Smutný. V pátek je opět Taekwon-do a poté hraje pan Šikola se svým týmem stolní tenis. Sobota je využívána nahodilými zájemci o sportovní činnosti, např. klienti Kolpingova díla ze Sejřku. V neděli zde opět sportují stolní tenisté a tým mladých florbalistů. Mimo jiné je také plně využívána posilovna, a to místními i přespolními zájemci, pod vedením pana Hanuse.

Rádi bychom Vás tímto všechny vybídli k návrhům dalšího využití sokolovny. Bylo nám také nabídnuto založení oddílu Společenského tance, proto prosíme o projevení případného zájmu Vás všech.

Co se týče plánovaných činností, v dohledné době bude pořádán turnaj ve stolním tenise, dále pak čekáme na přesný termín divadelního představení a do konce roku bychom rádi uspořádali Oldies party.


Petr Menšík
starosta TJ Sokol Doubravník