Třídění odpadu


O správném způsobu třídění odpadu z domácností bylo již psáno mnohokrát, neuškodí si však základní pravidla znovu připomenout.

Sběr papíru

Starý papír je možno uložit jednak do modrých kontejnerů ve dvoře za školou a po jejich zaplnění do místnosti označené nápisem PAPÍR (zde prosíme dávat pouze svázané balíky nebo papír v krabicích). Odvoz papíru organizuje dvakrát ročně základní škola.

Neukládat: papír mastný, silně znečištěný, uhlový a voskovaný papír, papírové hygienické potřeby (ručníky, utěrky, ubrousky, kapesníky a podobně).


Sběr skla

Do kontejnerů na barevné sklo lze odhodit lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo. Do kontejneru před nákupním střediskem na bílé sklo patří pouze lahve a sklenice z bílého skla.

Neukládat: keramiku, porcelán, autoskla, lepená skla, drátěné sklo a zrcadla.


Sběr plastů

Do žlutých pytlů můžete dávat PET lahve od nápojů (sešlápnuté), fólie balící, bublinkové, smšťovací, igelitové pytle, sáčky, čisté lahve a kanystry z tvrdých plastů, nápojové kartony.

Neukládat: plastové trubky, autoplasty, plastové hračky, plastové stavební a jiné díly, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy, čistící prostředky, kosmetika) znečištěné kelímky od mléčných a jiných výrobků, polystyren.


Směsný komunální odpad

Jde o veškerý odpad z běžného provozu domácností vyjma níže uvedeného:

Do popelnic se nesmí ukládat: velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky zápalné, výbušné, žíraviny, živočišné tkáně, zemina, kamenivo, stavební suť, odpad ze zahrad a další materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí manipulujících s nádobami.

I nadále platí, že při sběru pytlů s plasty budou od domu odvezeny velké elektrospotřebiče, ledničky a mrazničky (pouze kompletní), pneumatiky, autobaterie a televizory (rovněž pouze kompletní).


Zdeněk Kundrata