Informace z úřadu


Vážení spoluobčané.
Někomu to tak možná nepřipadne, ale jak se na konci roku říká, jsme zase o rok starší. Je to tak. Čas neúprosně plyne a opět se přiblížil vánoční čas a za nedlouho oslavíme příchod nového roku.

Je to také období, kdy se ohlížíme za rokem uplynulým. Přemýšlíme, zda jsme udělali vše, co jsme si na začátku roku předsevzali. Vím, že to není jednoduché, protože konečný úspěch mnohdy nezáleží pouze na nás. Jsem ale přesvědčen, že těch splněných předsevzetí bude většina.

S blížícím se koncem roku chci poděkovat všem, kteří se zapojili do práce pro Doubravník. Těm, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas a udělat něco navíc pro zdárný průběh kulturních, sportovních a společenských akcí. Poděkování patří i za všechny Vaše názory, připomínky nebo kritiku, která nám pomáhá v naší práci.

Vám všem, vážení spoluobčané, bych chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků a mnoho příjemných okamžiků prožitých se svými nejbližšími. V roce 2012 Vám všem přeji mnoho osobních úspěchů, rodinné pohody a především pevné zdraví.Také letos Vás chci pozvat na silvestrovský přípitek a ohňostroj, který se bude konat tradičně na náměstí. Abychom vyhověli i našim nejmenším spoluobčanům, bude ohňostroj odpálen již v 19.00 hodin; dospělí se mohou zahřát horkým punčem, děti dostanou malý dárek.


Zdeněk Kundrata,
starostaVydávání občanských průkazů nově

Od 1. ledna příštího roku se začnou vydávat nové - tzv. "elektronické" občanské průkazy. Praktický dopad pro všechny občany bude spočívat v tom, že již nebude možné požádat o vydání nového občanského průkazu na úřadu městyse. Podat žádost bude s ohledem na nutnost vybavení míst technikou a příslušnou aplikací (již fungující systém pro agendu cestovních dokladů s biometrickými prvky) možné pouze na Městském úřadě v Tišnově. Podstatné je to, že výměna stávajících občanských průkazů nebude povinná - tj. pokud má někdo platný občanský průkaz, nemusí ho prozatím měnit, a to až do doby ukončení jeho platnosti.


Zdeněk Šikula