Ples SDH Doubravník


Dne 19. 1. 2013 jsme po 20 letech upořádali hasičský ples v doubravnické sokolovně. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli dary, a tím pomohli vytvořit hodnotnou tombolu.

Dík také patří všem, kteří svou účastí ples podpořili.

Hasiči z Doubravníka