Nová lokalita orchidejí Doubravnicka


Nejprve se budu věnovat problému výskytu orchidejí v okolí Doubravníka. Je nutno si uvědomit, že je to pohled amatéra, nikoliv fundovaného znalce. V Doubravníku jednoho máme, ing. Záhoru, ale ten se na našich stránkách nevyjadřuje.

V knize "Doubravník v dějinách 1208-2008" zmiňuje doc.Lacina druhy orchidejí, které se u nás vyskytují. Nejedná se samozřejmě o orchideje, které se prodávají v květinářství a okouzlují nás svými velkými květy s atraktivními barvami nebo tvary, ale u nás rostoucí i když skromnější. V knize udává celkem 8 druhů, z nichž 2 považuje za vyhynulé. Tyto údaje mne zaujaly, a proto jsem se snažil tyto orchideje najít za pomocí mapy výskytu, jež je v knize uvedena.

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) kvete na přelomu května a června v hojném počtu na několika místech Pláňavy a okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) koncem května kolem silničního příkopu silnice na Běleč. Uváděná lokalita vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha) zanikla výsadbou lesa. Naštěstí jsem objevil několik exemplářů na louce pod Hlaváčovem.Vemeník zelenavý

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) stále roste v našich listnatých lesích, kde díky své nenápadnosti snadno unikne pozornosti. Já jej našel kvést na Vinohradě.

S ostatními orchidejemi je to složitější. Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) je v knize uváděn jako u nás vyhynulý i když dle ing. Záhory u nás roste a máme i jeho fotografii. Já jej však neviděl. Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) je uváděna v knize jako nezvěstná. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) údajně rostoucí na vlhkých loukách pod Maňovou už tři roky marně hledám a asi tam už neroste. Vstavač kukačka (Orchis morio), kterého pamatuji, jak kvetl na Pláňavě a dle pamětníků byl velice hojný, už pravděpodobně je také nezvěstný. Na něm se podepsalo zalesnění luk s jeho výskytem a nebo zarůstání nekosených luk náletem křovin.

Stejně beznadějně to vypadalo se vstavačem osmahlým (Orchis ustulata). Na v knize uváděné lokalitě jsem jej tři roky marně hledal. Zcela náhodou, jsem jej však objevil koncem května kvést na louce na Vinohradě. A nejvíc jsem byl překvapen množstvím rostlin, které tam kvetly. Louka je pravidelně kosena, takže je předpoklad, že by tam měl růst i nadále.Vstavač osmahlý

Orchideje jsou jedněmi z nejkrásnějších ale i nejzajímavějších květin, které u nás rostou. Jsou také nejohroženější, neboť ke svému růstu požadují specifické podmínky. Zarůstání luk náletem, odvodňováni mokrých luk a v neposlední řadě zalesňování, jím ubírají životní prostor. Proto každá nově nalezená lokalita je tak důležitá. Téměř všechny naše orchideje jsou na seznamu různě chráněných druhů a měly by se chránit nejen rostliny, ale i jejich lokality.

V našem nejbližší okolí je několik chráněních lokalit, na kterých různé druhy je možno vidět. Asi z hlediska množství rostoucích druhů orchidejí je to PP Křižník mezi Dolním a Horním Čepí. Na malém kousku louky cca 0,15 ha tu roste sedm druhů a v nejbližším okolí další dva. Návštěvu na přelomu května a června každému milovníku květin doporučuji.Vstavač vojenský PP Křižník

Na závěr bych chtěl požádat, pokud někdo z čtenářů objeví v našem okolí lokalitu kde orchideje rostou, aby informoval mne nebo ing. Záhoru.

Literatura:
Procházka,Velíšek - Orchideje naší přírody
Lacina - Příroda Doubravnicka a její ochrana


Ing. Jaroslav Sterzel