Dětský den 2014


V neděli 1. 6. 2014 jsme se dopoledne sešli v parku, abychom nachystali různé aktivity pro děti na oslavu Dne dětí. Kluci společně s Kolombem chystali nejoblíbenější atrakci - lanovku. Odpoledne nám přijel u lanovky pomáhat i Hobit. Chtěla bych tímto jemu i Kolombovi moc poděkovat za pomoc.

Já s Majdou, Činčou a Johnym jsme chystali pavučinu - mezi fotbalové branky jsme natáhli několik provazů a na ně jsme přivázali "zvonečky" a vytvořili tak prolízačku. Tou se musely děti dostat z jednoho konce na druhý a přitom se snažit "nezazvonit". Pan Šenkyřík nám dovezl tyče na hangár, takže ostatní stavěli hangár, kde bylo umístěno občerstvení a stanoviště žonglérů.

Klíště a Martin na zahradě ticha stavěli hřiště plné různých úkrytů, kde se mohly děti vyřádit ve vodní bitvě. Kolem poledne jsme se všichni prostřídali na oběd, aby park nezůstal nehlídaný. Po jedné hodině jsme se zase sešli a vše dochystali, abychom byli připravení na děti.

Celkem bylo jedenáct stanovišť: lanovka, zvonečky (pavučina), slackline a lanové aktivity, malování na obličej, kreslení křídami, chůze na chůdách a žonglování v parku, střelba a lukostřelba na zahradě ticha, čtení a rukodělky ve škole. Za plnění každé aktivity dostávaly děti podpisy, které mohly proměnit za sladkosti nebo pití v našem občerstvení nebo si dokonce zajít na kopeček zmrzliny do cukrárny.

Jako již tradičně sklidila největší úspěch lanovka, na kterou si dokonce troufly i dvě tříleté účastnice. Velký úspěch mělo ovšem i velmi efektní žonglérské představení.

I přesto, že se na nás celý den valily zprávy o tom, jak bude pršet, nakonec se to naštěstí nevyplnilo a počasí nám přálo. Další úspěšný (alespoň podle mě) Dětský den za námi a nezbývá než se těšit zase za rok.


Pony (Dorota Šikulová)Závody Vlčat a Světlušek 2014

Ráno jsme měli sraz v 6:30 na náměstí. Potom jsme jeli auty do Tišnova a tam jsme nasedli do rychlíku, který směřoval do Brna. V Brně jsme přesedli na další vlak do Ivančic a z Ivančic na autobus do Oslavan. A hurá k fotbalovému stadionu, kde jsme byli kolem půl desáté.

Tam nás uvítali a museli jsme čekat do desíti.

V deset hodin bylo zahájení, vysvětlili nám postup závodu. My jsme měli číslo 17, takže jsme vyrazili na cestu v 11:37. První stanoviště byly dopravní značky, to jsme zvládli za 28 bodů. Druhé stanoviště byla příroda, za tu jsme měli 17 bodů. Třetí stanoviště byla manuální zručnost, tam jsme měli 11 bodů. Čtvrté stanoviště byla překážková dráha a za tu jsme měli 15 bodů a asi mě bavila ze všeho nejvíc. Páté stanoviště bylo myšlení, tam jsme dostali 10 bodů a naopak mě bavilo nejméně.

Pak byla ještě tři stanoviště, orientace, situace a zdravověda. Až jsme to měli splněné, všech osm stanovišť, tak jsme šli do cíle. Než skončil závod, hráli jsme různé hry a hlavně jsme se různě honili. Kolem třetí hodiny bylo vyhlášení. Na startu bylo 14 družin světlušek. Na prvním místě jsme se umístili my, druhé místo obsadily světlušky ze Křtin a třetí byly světlušky z Kuřimi.

Potom jsme museli spěchat na autobus do Ivančic a pak vlakem do Brna a v 19 hodin jsme byli doma a pokřikem skončila akce.

Závody se mi moc líbily a docela se těším na krajské kolo, kam jsme postoupili. Hurá.


Činča (Julie Vojtová)


Na krajském kole, které se konalo 13. a 14. 5. opět v Oslavanech se světlušky umístily na krásném 6. - 7. místě. Gratulujeme holkám a děkujeme jim i jejich rádkyním, Kečitce a Amazonce, za vzornou reprezentaci našeho oddílu i střediska.