Výročí otevření nového mostu


Použijeme-li podobenství s lidským životem, dožívá se letos náš most přes řeku Svratku krásného, zralého věku padesáti let. Otevřen pro provoz byl 18. prosince 1966.

A jak už to bývá, když něco nového vzniká, tak něco starého zaniká. V tomto případě Doubravník přišel o jedno ze svých romantických zákoutí, legendární místo, kde se scházela místní mládež, Malé Brdo, které vzniklo při stavbě železnice prokopáním části Brda "velkého".Malé Brdo, pohled ze starého dřevěného mostu

Přečtěte si, jak stavbu mostu popsal v doubravnické kronice tehdejší kronikář pan Antonín Hájek.

Dne 16. 12. 1965 přijeli stavbaři n. p. Silnice se sídlem Brno - Horní Heršpice a stavěli dřevěnou boudu pro kancelář a ubytovnu pro dělníky. Potom odstranili plot u Zimulovy zahrádky a bývalé koželužny. Též zmenšili dvorek u Sýsů - dům č. 24. Ještě po Vánocích urovnali Zimulovu zahrádku a buldozerem zahrnuli strouhu. Po Novém roce stavěli lešení nad řekou a počali hloubit základy pro pilíře mostu. Též počali odstraňovat Malé Brdo.

Dne 11. 1. 1966 v 10,00 hodin první odstřel Brda. Druhý 13. 1. 1966 v 8,40 hodin a pak další. Koncem února byl první pilíř hotov. Dne 31. 3. 1966 Malé Brdo úplně odstraněno. V archivu je zachován dopis Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně ze dne 31. 4. 1925, kde obec žádala o povolení odstranění Malého Brda na žádost občanů doubravnických. K uvedené žádosti oznamuje St. památkový úřad v Brně, že znovu prohlédl skalisko - Malé Brdo a zevrubně věc uvážil. Nebylo by třeba rušiti krásný přírodní útvar a tím poškoditi obraz osady trvale.pohled na staveniště

Jelikož starý most již nevyhovoval a Malé Brdo bránilo nové komunikaci, muselo být odstraněno. Starý most zbořen 15. 12. 1966. Nový most kolaudován bez oslav dne 18. 12. 1966. Jen stavbaři dostali prase od JZD v Doubravníku za úpravu cesty ke kravínu a tak v hostinci oslavili ukončení stavby.Tolik zápis v kronice.

Pokud zůstaneme u lidské analogie, přejme našemu mostu pevnou a zdravou konstrukci a dlouhá léta.


Lubomír Čech


Doplnění

  • Fotografie z článku najdete v plném rozlišení na serveru Rajče.net v albu   Historické fotografie