Informace z úřadu


A tak je to tu zas!
Advent se již chystá propuknout do Vánoc. Však jsme jej společně prožívali velmi pěkně.

A nyní, milí přátelé, na chvíli ze sebe setřeste všechny těžké myšlenky, rozhlédněte se řádně kolem sebe doma či jinde, jestli neuvidíte někoho, s kým tyto Vánoce prožijete a radujte se. Alespoň pro tuto chvíli.
Přeji Vám radostné a pokojné Vánoce, v novém roce, ať se Vám daří, ať z každé těžké situace najdete východisko, ať Vaše radost je tak hojná, aby jí zbylo dost i pro druhé a ať vždycky ještě nalézáte sama sebe.


Barbora ŠenkyříkováPS: Nezapomeňte se přijít rozloučit spolu s námi, se zaměstnanci úřadu a s našimi radními s právě končícím rokem - rokem 2016 - na Silvestra v sobotu 31. prosince ve 20 hodin a připít na dobrý rok 2017. Jste srdečně zváni. Všichni!Nástěnka pro seniory a pečující

Z úcty ke starším spoluobčanům a jejich blízkým, kteří svůj životní elán a síly vynakládají v péči o ně, vznikla v domě č.p.6 (bývalý dům s pečovatelskou službou) nástěnka s informacemi, které jim mohou být nápomocny při řešení problémů a obtíží spojených se stářím nebo s úlohou pečující osoby. A nejen to. Pro aktivní důchodce se budeme snažit doplňovat aktuální informace o kulturních akcích z okolí, které jsou určeny pro seniory, možnosti různých slev a výhod při cestování nebo návštěvě kulturních či sportovních akcí. Pro pečující osoby zde bude periodikum "Pečuj doma". Čtvrtletník, který přináší pečujícím nejen cenné praktické informace k jejich poslání, ale autoři příspěvků z řad laiků i odborníků se svými příspěvky snaží i potěšit a povzbudit ty, na jejichž každodenní obětavou starost většina nejen společnosti, ale mnohdy i členů širší rodiny zapomíná ...

Pokud vás informace zaujmou, můžete si je z nástěnky vzít. Jsou určeny volně k rozebrání. Budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Pokud budete potřebovat pomoc s vyřízením některé ze služeb, které nabízí Charita České republiky-pobočka Tišnov, neváhejte kontaktovat naši doubravnickou paní pečovatelku Renatu Válkovou, která má v domě č.p.6 svoji kancelář.Přehled nabídek práce na internetových stránkách městyse

Internetové stránky městyse Doubravník byly obohaceny o novou službu nabízející ucelený přehled pracovních nabídek z nejbližšího okolí. Je zde možné hledat práci v okolí Tišnova nebo Bystřice nad Pernštejnem. Pracovní nabídky se týkají jak hlavního, tak vedlejšího pracovního poměru i brigád. Jsou zde k dispozici také aktuality z trhu práce, právního rádce i kontaktní údaje na Úřad práce ČR. Přehled nabídek zaměstnání je několikrát denně aktualizován. Pracovní nabídky jsou dodávány největšími pracovními portály v České republice "Prace.cz" a "Jobs.cz". Jsou zde zahrnuty i vybrané nabídky z Úřadu práce ČR z našeho regionu. Nabídky práce hledejte na doubravnických stránkách v levém informačním sloupci v dolní sekci.


AnnaTruhlářováVzpomínka

V měsících srpnu a říjnu 2016 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany:

  • panem Antonínem Lojkem
  • panem Josefem Kvasnicou

Čest jejich památce!


Marie NěmcováPoplatky v roce 2017

Poplatky za odvoz odpadu a poplatek ze psů se budou na úřadu městyse vybírat od pondělí 16. ledna 2017 a dále pak každý úřední den (po + st) v době 08,00-11,00 a 12,00-17,00 hod.

Všechny poplatky lze hradit i bezhotovostně, převodem na účet městyse č. 6025751/0100 (pro identifikaci plátce uvádějte číslo popisné jako variabilní symbol).

Poplatky ze psů je nutno uhradit nejpozději do konce února 2017, poplatky za odvoz odpadu lze rozdělit do dvou splátek - první do konce měsíce února a druhou do konce července.

Výše místních poplatků za psa se ani pro příští rok nemění, platí se 200,- Kč, za psa, jehož majitel je poživatelem důchodu 150,- Kč. Za svoz odpadu se výše místního poplatku zvyšuje na 540,- Kč za každou trvale hlášenou osobu či nemovitost.

Cena stočného se pro rok 2017 nemění a činí 780,- Kč za každou trvale hlášenou osobu či nemovitost.


Poplatky za služby:


Zdeněk Šikula