Euroklíč


Vážení spoluobčané,
jelikož se nám pomalu blíží krásný čas léta, spojený s cestováním a poznáváním nových krajů a lokalit, ráda bych se s vámi podělila o informace o evropském projektu, který se jmenuje Euroklíč.

Oficiální definice říká, že projekt Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení osobám se sníženou pohyblivostí, specifickým onemocněním a rodičům dětí do tří let věku u nás a Evropě, dále se projekt začíná rozšiřovat i po USA.


Co si pod tím představit?

Vybrané skupiny spoluobčanů potřebují při svém zdravotním stavu využívat veřejná WC, která jsem jim uzpůsobená a je potřeba zajistit jejich plnou vybavenost a čistotu tím, že jsou prostě zamčená a tím chráněna před zneužitím nežádoucími skupinami, jako jsou vandalové, narkomani nebo pouliční prostitutky.

Při pohybu po úřadech a zdravotnických zařízeních je potřeba překonávat bariéry pomocí výtahů a plošin a i zde jejich uzamčení pomáhá předcházet zneužívání. Proto se na čerpacích stanicích, úřadech, hypermarketech apod. můžete setkat s tím, že je toto zabezpečeno tzv. eurozámkem, ke kterému je možné získat univerzální euroklíč.


Kdo může získat zdarma dotovaný euroklíč?

a) Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do "Evidenční karty Euroklíče" uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.

b)Protože i rodiče s kočárkem ví své o překonávání bariér a mnohdy i čistotě normálně dostupných WC, mohou si euroklíč zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o děti do tří let.


Jak je možné euroklíč získat?

  • Lidé se zdravotním postižením nebo se specifickým onemocněním:

    Pro získání euroklíče je nutné se dostavit na odbor sociálních věcí Městského úřadu v Tišnově, nám. Míru 346 a předložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).


  • Rodiče dětí do tří let věku:

    Pro rodiče distribuci euroklíčů zajišťují mateřská centra, je možné si o něj zažádat i přímo u krajské koordinátorky Jihomoravského kraje, paní Renaty Höklové, která je ochotna klíč osobně předat na podkladě vyplněné žádosti.

    Formulář k vydání Euroklíče stahujte   Z D E  K vydání klíče je nutné si dopředu domluvit termín!

Kontakt na paní Renatu Höklovou:
E: renata.hoklova@sitprorodinu.cz
M: +420 724 954 734
Adresa: Viniční 160, Brno-Židenice


Podrobné informace o projektu i seznam míst, která jsou již eurozámkem osazená je možné získat na internetové adrese: www.eurokeycz.com

V našem nejbližším okolí je možné využít Euroklíč např. na veřejném WC v Bystřici nad Pernštejnem na Masarykově náměstí.


Za komisi sociální a zdravotní
Anna Truhlářová