Seniorská obálka pomůže v tísni nebo při ohrožení zdraví a života


Seniorská obálka má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.

Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - například na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. V těchto dnech se začíná obálka distribuovat do nemocnic, na výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a je možné:

 • si ji stáhnout na stránkách: https://www.seniorskapolitikajmk.cz/
 • nebo si ji vzít na nástěnce ve vchodu nájemního domu č. 6
 • popřípadě u pečovatelky Renaty Válkové
 • jeden formulář je i součástí tištěného zpravodaje

"Tyto údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení," uvedl jihomoravský radní Milan Vojta. "Věřím, že Seniorská obálka brzy zdomácní, zejména tam, kde žijí lidé osamoceně, a napomůže v důležitých situacích, urychlí čas a rozhodování při záchraně života," zdůraznil radní Vojta.

Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu "Stárneme ve zdraví" společného projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Na projektu spolupracovali odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a tísňové služby Girasole Hustopeče. "Jsme rádi, že jsme se mohli na spolupráci podílet, jde o velice užitečný počin. Vzhledem k tomu, že populace stárne, je jisté, že projekt bude do budoucna dále nabývat na významu. Výjezdy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje k chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení stavu, patří k těm nejčastějším. Proto Seniorskou obálku zcela jistě využijeme. Je to další krok k vylepšení přednemocniční péče v rámci našeho regionu," vysvětluje ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák.

Několik doporučení závěrem:

 • Kontakt na praktického lékaře napomůže zjištění dalších informací.
 • S vyplněním karty Vám mohou pomoci Vaši blízcí nebo praktický lékař.
 • V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni, vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu. Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které pomohou záchranářům rozhodnout o tíži vašeho aktuálního stavu a optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
 • Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé a že je mohou záchranné složky využít v případě situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
 • Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách léků, kontaktů, po hospitalizaci.
 • Datum narození: Je na vás, zda vyplníte zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo, tyto údaje je zdravotnická záchranná služba schopna zjistit z vašich dokladů.
 • Alergie: Velmi významná kolonka, zvláště alergie na léky, pyl atd.
 • Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc prodělali před rokem nebo před 20 lety.
 • Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, včetně množství (například 80 mg), dále dávku (například 1 tableta) a pak dávkování (například 1-0-1).
 • Kontakty: Osoby blízké, kterým vy sami určíte pořadí. Telefon pomůže nejen v případě podání informace o odvozu nemocného, ale i v případě, že je třeba postarat se o domácího mazlíčka. Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy či přátele, je to zcela na vás. Mělo by jít o lidi, kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět o vaší situaci.


Anna Truhlářová