Cyklus besed pořádaných knihovnou Doubravník


Knihovna Doubravník začala v říjnu 2018 s pořádáním besed pro občany. Byly vybrány dva tematické okruhy: historie našeho kraje a zajímavé lokality ve světě.

Náš městys je historicky pevně spjatý s Pernštejnským panstvím. Většina z nás zná z rodů, kterým panství patřilo, jen Pernštejny jako zakladatele a rod Mitrovských, který mu vládl jako poslední. Proto bychom Vás chtěli seznámit i s ostatními majiteli panství.

Dne 19. října nás Ing. František Bednář seznámil s obdobím od prodeje panství Pernštejny až do vymření Lichtenštejn-Kastelkornů. Besedy se zúčastnilo 25 návštěvníků a došlo i na rozsáhlou diskuzi. Dne 24. listopadu se konala druhá beseda. V ní nás seznámil Radek Bednář, student ČVÚT Praha, s životem v Indonésii a putováním po Vietnamu. Necelý rok strávil na studiích v Bandungu na ostrově Jáva a ve volném čase navštívil šest států jihovýchodní Asie. Zajímavé besedy se zúčastnilo 36 návštěvníků. 

Zájem občanů ukázal, že je o daná témata zájem, a proto v nich budeme pokračovat i v příštím roce. Měly by se uskutečnit jedenkrát za měsíc. Následovat má seznámení se s dalšími majiteli panství, konkrétně Stockhammery, Schröfrely a Mitrovskými, což zajistí v jednotlivých besedách Ing. František Bednář a dr. Jiří Šmíd.

V únoru pak předpokládáme, že nás seznámí Ing. Jaroslav Záhora CSc. se svými poznatky z Mexika. Tím však výběr témat nekončí, některá další již máme přislíbená a doufáme, že i zájem o účast nepomine.


Jaroslav Sterzel