Program rozvoje venkova přes MAS


Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. připravuje výzvu z Programu rozvoje venkova. Novinkou v tomto roce bude opatření "Neproduktivní invetice v lesích", které umožní 100% míru dotace na projekty zvyšující enviromentální a společenské funkce lesa. Termín vyhlášení výzvy směřujeme na přelom května a června 2019, už nyní ale raději rozesíláme informace, abyste se mohli s předstihem připravit a případně s námi konzultovat své záměry. 


Jaká opatření budou tedy podporována:

Pro zemědělce:


PRV č. 1 - Investice do zemědělských podniků

50 % dotace na:

 • pořízení strojů, technologií, nebo stavebních úprav a staveb, pro rozvoj rostlinné, živočišné, nebo školkařské výroby.

v roce 2019 předpokládáme vyhlášení s alokací: 1 935 000,00 KčPro zemědělce, výrobce potravin a krmiv


PRV č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

až 50 % dotace na:

 • stroje, zařízení;
 • výstavbu nebo modernizaci budov;
 • ČOV ve zpracovatelském provozu;
 • investice vedoucí ke zvyšování kvality produktů;
 • investice spojené s uváděním produktů na trh, například vybudování/rekonstrukce prodejen, pojízdná prodejna, stánky, prodej ze dvora;
 • nákup užitkových vozů kategorie N1 a N2

v roce 2019 předpokládáme vyhlášení s alokací: 4 643 740,00 KčPro držitele lesů


PRV č. 3 - Lesnická infrastruktura

90 % dotace na:

 • výstavbu lesních cest kategorie 1L a 2L;
 • rekonstrukce lesních cest, svážnic a technologických linek na lesní cesty 1L a 2L;

včetně souvisejících objektů a vybavení lesních cest, nákupu pozemků a nákladů na projekční a inženýrskou činnost

v roce 2019 předpokládáme vyhlášení s alokací: 1 594 991,00 KčPRV č. 6 - Neproduktivní investice v lesích

100% dotace na:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků;
 • opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory;
 • opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků;
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

v roce 2019 vyhlásíme s alokací: 3 672 510,00 KčPodpora podnikatelských činností


až 45 % dotace na:

 • provozovnu, kancelář, či malokapacitní ubytovací zařízení;
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení;

spojeného s podnikáním v některé z uvedených činností CZ-NACE: C, F, G, I, J, M, N, P, R, SPRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

v roce 2019 předpokládáme vyhlášení s alokací: 2 080 710,00 KčPRV č. 5 - Podpora agroturistiky

v roce 2019 předpokládáme vyhlášení s alokací: 6 000 000,00 Kč
Své záměry můžete bezplatně konzultovat s Miloslavem Kavkou, manažerem MAS pro PRV prostřednictvím emailu: kavka@branabrnenska.cz, telefonu: 604 171 798, případně osobně na předem domluvené schůzce v kanceláři MAS nebo u Vás.

MAS Brána Brněnska, z.s.
Křížkovského 48/2
664 34 Kuřim
www.branabrnenska.cz