Co přinesly "devítky" dle doubravnických kronik


22. února 1879 byl založen Hasičský sbor v Doubravníku. Letos tedy slaví 140. výročí.


10. září 1899
byl ustanoven TJ Sokol Doubravník. Starostou byl zvolen Antonín Kheil, jeho náměstkem František Životský a náčelníkem Josef Novotný. Na počátku měla jednota 18 členů činných, 7 přispívajících a 5 dorostenců.


1. května 1919
byla vysazena na náměstí lípa svobody. Tato lípa byla pokácena v roce 2005 při posledních úpravách silničních přechodů.


29. října 1919
se narodil náš milý doubravnický výtvarník Stanislav Bělík.


28. června 1929
večer byl Doubravník poprvé osvětlen elektřinou ze Západomoravských elektráren v Oslavanech. Celkové náklady na elektrizaci obce činily 272.000 Kč.


V roce 1939
Včelařský spolek vysázel na Záhomí, na Brdě a k cestě na Bozinku mnoho akátů.


5. 1. 1949
byla vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění zřízena přírodní rezervace "Sokolí skála" (do té doby u nás zvaná "Červená skála") lesní oddělení 5 jako úplná rezervace, ostatní plocha řízená rezervace. Jedná se o "Skály" v katastru Doubravníka a o "Bučinu" v katastru Podolí.


Koncem roku 1959
byly zakoupeny pro kino a zasedací síň MNV sklápěcí židle - celkem 250 kusů za částku 22.640 Kč.


V roce 1959
byla zahájena přístavba jeviště na Sokolovně.


1. června 1959
bylo započato se stavbou kravína na farské zahradě. Zajímavostí je, že se lze v kronice dočíst o odstřelu kamene pro stavbu na Brdě nad cestou k nádraží, kterou 5. ,7. a 8. května provedli pracovníci patronátního závodu Geologický průzkum v Brně. Pravděpodobné místo odběru kamene je dodnes patrné.


31. května 1969
bylo započato se stavbou nové Boží muky u silnice na Borač. Stavbu si vzala na starost Čs. strana lidová. Na stavbě pracovali: zednické práce - Cecava starší ze Strhařů, Šikula Jos. Doubravník, Skoumal Jos., Cecava ml., Bracek Alois a Pezlar Josef. Materiál na stavbu daroval MNV a farníci. Dne 5. června byla vložena do stavby měděná schránka s dokumenty. Historie dřívější Boží muky, obce Doubravník ke dni 1. 6. 1969 a 18 fotografií. Obrazy na Boží muce jsou z prvé Boží muky. Vysvěcena byla děkanem dolnolouckým za přítomnosti místního faráře Karla Sobotky a Stanislava Ledabyla. Svěcení a průvodu se zúčastnilo hodně občanů doubravnických, z Borače a okolí.


2. května 1969
byla přivezena železná konstrukce televizního převaděče. Potom byly vybetonovány základy. Dne 13. října postaven stožár, dne 20. listopadu namontovány antény a zařízení. Téhož dne již bylo zahájeno převádění signálu. Pro Doubravník tím byl zlepšen výborně obraz. Výška s anténou je 34 m.


3. září 1979
byla slavnostně otevřena nová budova školky za Koldovou vilou.


V roce 1999
byla uskutečněna rekonstrukce hlavní silnice od stavebnin po náměstí, včetně inženýrských sítí a zbudování dvou opěrných zdí. Tato státní zakázka měla hodnotu 33,8 mil. Kč.


V dubnu 1999
byla dokončena čistička odpadních vod, ale ještě nějakou dobu trvalo, než se vyřešily veškeré problémy a připojilo se dostatečné množství domácností.


K 1. březnu 1999
šla do likvidace firma NA-ŠE a všechny jejich polnosti převzal Agropodnik Skalice nad Svitavou.


Od 2. dubna 2009
je v prostorách řeznictví v obchodním domě v pronájmu řeznictví pana Petra Flajšingra.


Z doubravnických kronik vypsal Lubomír Čech