140 let SDH Doubravník


Hasičský sbor je nejstarším oficiálně zaregistrovaným spolkem v Doubravníku. Byl ustanoven 22. února 1879, prvním předsedou sboru byl Fabian Šultes a náčelníkem sboru Jan Keprt. Sbor míval zpravidla od doby svého založení kolem 30 členů.Hasiči 1879

Nyní máme 76 členů. Z toho je 15 členů zásahové jednotky a 12 členů mládežnického soutěžního družstva. Starostou spolku je Jiří Ozdobinski a velitelem Petr Šibor, který je zároveň vedoucím mládežnického družstva.Hasiči při oslavách 130 let

Co se týká techniky, máme k dispozici především Tatru 148 CAS 32, terénní vozidlo Lada Niva a od listopadu 2017 dodávkové auto Fiat Ducato.

Od roku 2016 je naše jednotka zařazena do systému AED - poskytování neodkladné resuscitace postiženým v naší obci a nejbližším okolí. Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje naši jednotku vybavila přístrojem AED a celou jednotku proškolila v první pomoci a používání přístroje. Neustále se snažíme o modernizaci jak našeho zázemí, tak i používané techniky. Zároveň zdokonalujeme naši připravenosti k zásahu.

Nedílnou součástí naší činnosti je také účast na společenském životě Doubravníka. V průběhu roku pořádáme řadu již tradičních akcí. V lednu je to ples, v březnu karneval pro děti, 30. dubna čarodějnice, na konci srpna Branný závod pro děti, koncem roku zabijačka a v prosinci Mikulášská nadílka s rejem čertů, která je hojně navštěvovaná a přijíždí se na ni podívat lidé i ze širokého okolí.Oslava 130 let - stará a nová technika


Přijďte s námi oslavit naše jubileum 22. června na náměstí, kde bude od 14 hodin k vidění historická i současná technika. Můžete se také těšit na ukázky zásahu profesionálů nebo soutěžní útok našeho mládežnického družstva. Celé odpoledne bude hudebně doprovázet skupina Klapela. Vystoupí děti ze základní školy a před setměním uvidíte ukázku osvětlené fontány. Slavnostní den ukončíme večerní zábavou s kapelou Galáni, kterou možná znáte z našich posledních dvou plesů.


SDH Doubravník