Šikovné ručičky


Naše mateřská škola, které jsme před časem přidali název Na paloučku, se během celého roku zajímá o okolní přírodu a její bohatství. Našim cílem je pěstovat u dětí manuální zručnost, představivost a kreativitu při práci s různorodým materiálem.

Často s dětmi na vycházkách sbíráme různé přírodniny, ze kterých potom tvoříme a vyrábíme. V roce 2017 jsme se dokonce přihlásili do skupiny Technických mateřských škol. Získali jsme nářadí i balsu, což je lehké měkké dřevo, ze kterého se dětem podařilo vyrobit již několik zdařilých výrobků. Proto jsme neváhali a přihlásili se letos do soutěže Šikovné ručičky, kterou vyhlásily Železárny Štěpánov nad Svratkou. Jejich téma bylo Naše školka, technika libovolná.

Děti ze třídy Motýlků vyrobily domeček pro hmyz z dřevěných prken, která si samy rozměřily, pod dohledem učitelky pilkou nařezaly, obrousily a hřebíčky stloukly. V lese nasbíraly přírodniny a těmi vyplnily jednotlivá okénka domečku. Do pracovní činnosti se tak zapojily i ti nejmenší. Z hotového domečku měly obrovskou radost a už se těší, až ho budou moci pro broučky umístit na školní zahradu. 

Děti ze třídy Berušek vytvořily podle architektonického návrhu maketu nové školní zahrady. Téměř všechno vyráběly samy. Nejmladší děti se zapojily tím, že natíraly základ makety barvou. Řezání lupénkovou pilkou, broušení smirkovým papírem, lepení, stříhání, zatloukání a sběr přírodního materiálu, zvládly starší děti samy. Paní učitelky pouze dopomáhaly při práci s tavným lepidlem a ostrými nástroji. Hotové výtvory si pořadatelé odvezli k prohlédnutí a vyhodnocení. Ve čtvrtek 6. 6. jsme byli pozváni do Železáren Štěpánov na vyhlášení výsledků a malou exkurzi továrny.

A věřte nevěřte, obsadili jsme dvě krásná místa z 12 zúčastněných školek. Hmyzí domeček se umístil na 5. místě a model budoucí školní zahrady dokonce celou soutěž vyhrál!!! Děti i paní učitelky dostaly malou pozornost, občerstvení a pro vítězný výrobek i finanční odměnu 5.000,- Kč.

Největší odměnou ale pro nás bylo vědomí, že máme zručné a tvořivé děti, které rády vyrábějí, rády si hrají a jsou v naší školce spokojené.


Hana Špačková a Alena Šikulová