Vzpomínka na Svěcení Božích muk v Doubravníku před 50 lety


V tuto hodinu, kdy píši tyto řádky pro Doubravnický zpravodaj, uplynulo právě 50 roků od chvíle, kdy byly započaty přípravné práce na výstavbu Boží muky t.j. 31.5.1969.

Původní Boží muka, která stála na kopečku nad Doubravníkem od nepaměti, byla úmyslně zbořena 16.5.1960.Původní Boží mukaPohled na Boží muka po zboření

Čtyři obrázky z ní byly v úschově na zdejším farním úřadě. Na obrázcích byli namalováni Ježíš Kristus s textem "Umírám pro Tebe. Umírám nadarmo?", Panna Marie s textem "Pod Ježíšovým křížem stála jeho matka" , sv. Jan Bosko s textem "svatý Jene Bosko naši mládež veď k dobrému", sv. Terezička Ježíškova s textem "Terezičko svatá sešli déšť růží z výšiny hvězdné v srdce všech".

Obrázky renovoval pan Stanislav Bělík, kterému chci touto cestou popřát k jeho významnému životnímu jubileu, které letos oslaví, hojnost zdraví a Božího požehnání.

Materiál na výstavbu nových Božích muk darovalo MNV a farníci. Ze tří lip vzrostlých zůstala k dnešnímu dni stát pouze jedna a to prostřední. První lípa zleva byla skácena 1.3.2002 a první lípa zprava byla skácena 16.2.1999.Na stavbě se mimo jiné podíleli: zleva na fotografii - Josef Skoumal, Alois Bracek, Jan Cecava ze Strhařů, Josef Šikula a Miroslav Cecava. Z pracovníků na fotografii chybí Josef Pezlar, Kazimír Mazáč a Jan Jakeš z Černvíra.Boží muka po dokončení v roce 1969

Všechny práce byly dokončeny 18.7. 1969. Slavnost svěcení se uskutečnila dne 20.7.1969, kdy dvěma průvody a jinak přišlo na 500 farníků.Průvod doubravnických farníků se přibližuje k místu svěcení. Boračští farníci došli samostatným průvodem.Kněží, kteří se zúčastnili svěcení: zleva na fotografii - P. Karel Sobotka, P. František Posádka a P. Stanislav LedabylOkamžik, kdy jsou svěcena Boží muka P. Františkem Posádkou

V tentýž den, t.j. 20.7.1969 přistál na Měsíci první člověk. Tři kosmonauty dopravila do vesmíru kosmická loď Apollo 11. Československá pošta vydala u této příležitosti poštovní známky v hodnotách 0,60 Kčs a 3,- Kčs.


Miroslav Cecava starší


Poznámka redakce:

  • Obrazy byly později znovu namalovány v devadesátých letech opět panem Stanislavem Bělíkem na nové nerezové plechy od Ing. Petra Vorla, vylíčení provedli manželé Brackovi.
  • Poslední obnova proběhla, jak jsme již psali v minulém čísle, v roce 2018. Na původní desky vytvořil obrazy nově pan Milivoj Husák, obnovu stavby provedl pan Petr Bracek.
  • Obnovená Boží muka znovu posvětí místní duchovní správce P. Zdeněk Chylík v neděli 4. srpna 2019 v 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni.Po obnově v roce 2018Fotografie v plném rozlišení: