Jak se chovat při mimořádné události


Vážení spoluobčané,
rad k tomu, jak se chovat v naléhavé situaci není nikdy dost a dávno minula doba, kdy bylo samozřejmostí společnost v tomto cíleně školit a informovat. Proto se snad každému z nás bude hodit si některé věci oživit nebo se dozvědět i něco nového.

Témata zpracovali zástupci záchranného systému Jihomoravského kraje-zástupci policie, hasičského záchranného sboru a zdravotníků.

Celý projekt "Vaše cesty k bezpečí" byl zpracován do 67 témat rozdělených do 17 kapitol. Je kapacitně nemožné vše vměstnat do jednoho čísla zpravodaje a ani by takový nápor informací nebyl příjemné čtení, ze kterého by si člověk něco podstatného zapamatoval. Proto bude v tomto a následujících zpravodajích vždy vycházet jedna kapitola na dané téma, které jsou:


Tísňové voláníVarování obyvatelstva
EvakuacePředcházení požárům
Chování při požáruNebezpečné látky
BLACKOUTExtrémní klimatické jevy
PovodněPřežití v přírodě
Bezpečnost na silnicíchCesty do zahraničí
Kriminalita obecněKriminalita páchaná na dětech
IT kriminalitaKriminalita páchaná na seniorech
Podezřelé nálezy   • Podrobnosti k tématu Tísňové volání stahujte   Z D E  Pro ty z vás, kteří by chtěli ve čtení pokračovat rychleji a nechtějí čekat na další číslo zpravodaje, je tento odkaz na internetové stránky, kde jsou zpracovaná témata nachystaná k přečtení:

http://krizport.firebrno.cz/navody/prehled-temat


Anna Truhlářová