Usnesení č. ZM-11/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  12. prosince 2019


Přítomno: 11, od 18:15 hod 12 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Karel Boček, Mgr. Petr Šenk, Olga JelínkováUsnesení č. ZM-11/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího Ozdobinského a Ing. Vlastimila Lahodu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-11/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet městyse Doubravník na rok 2020 jako schodkový:

  • příjmy ve výši:15.467 tis. Kč,
  • výdaje ve výši: 18.766 tis. Kč,
  • financování - zapojení zůstatků na běžných účtech ve výši 4.583 tis. Kč,
  • financování - splátky úvěru ve výši 1.284 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-11/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje příspěvek z rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 ve výši 1 mil. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-11/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet Sociálního fondu městyse Doubravník na rok 2020 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-11/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje plán Hospodářské činnosti městyse Doubravník na rok 2020 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-11/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Doubravník na období 2020 - 2022 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-11/2019-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Ceník služeb městyse Doubravník na rok 2020 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 17. prosince 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse