Zpráva z evidence obyvatel a matriky


Zpráva z evidence obyvatel a matriky za rok 2019


Počet obyvatel v Doubravníku a na Křížovicích k 1. lednu 2019831
Narození8
Úmrtí12
Přistěhováno11
Odstěhováno17
Počet obyvatel k 31. prosinci 2019821

V Doubravníku je k trvalému pobytu hlášeno i 13 cizinců, takže zde žije celkem 834 obyvatel.


Našimi novými spoluobčany se v roce 2019 stali:


Julie ZelenáAnastázie Kvasnicová
Jáchym ŠnédarKarolína Mikešová
Ondřej HerrmanJonáš Srba
Antonín HudecVeronica Dolíhalová


Matriční události v roce 2019

Do našeho matričního obvodu kromě Doubravníku náleží i obce Borač, Drahonín, Olší a Pernštejnské Jestřabí.


Narození:

Nebyl proveden žádný zápis narození do matriční knihy.


Manželství:

V loňském roce bylo uzavřeno v našem matričním obvodě 46 sňatků. Je to rekord za několik desítek let zpátky.

V Doubravníku bylo uzavřeno 27 sňatků, z toho bylo 12 církevních a my jsme oddávali na farské zahradě, v penzionu "U Slávka" a v areálu rekreačního střediska Prudká. V obřadní síni se konaly 2 obřady.

V Drahoníně proběhlo 5 obřadů na Šafránkově mlýně a 1 sňatek byl uzavřen na myslivecké chatě.

Velice populární je tzv. Matesland v Pernštejnském Jestřabí. Pro zajímavost - v roce 2017 - 1 sňatek, v roce 2018 - 2 sňatky a vloni si své "ANO" řeklo 13 párů snoubenců.

V Borači a Olší se nekonal žádný obřad.


Úmrtí:

V roce 2019 bylo provedeno celkem 5 zápisů do matričních knih úmrtí.
Doubravník: 1xBorač: 4x


Koncem prosince a v měsících lednu a únoru jsme se naposledy rozloučili s těmito našimi občany:

  • paní Marií Potůčkovou
  • paní Ludmilou Žákovou
  • paní Drahomírou Lukáškovou


Čest jejich památce!


Marie Němcová