Základní informace a doporučení k tématu COVID-19 (šíření koronaviru)


poslední aktualizace 17.09.2020
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 tato mimořádné opatření:
KORONAVIRUS

1221

Nově spuštěno od 1.9.2020 !!!

Celostátní informační linka hygienické služby České republiky
pracovní dny: 08:00 - 19:00
víkendy: 9:00 - 16:30

Volání na toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti na ceníku vašeho operátora.Informace pro osoby s oznamovací povinností vůči KHS JmK po vstupu na území ČR

https://www.khsbrno.cz/dokumenty/info_pendleri.pdfInformace MZ ČR ke koronaviru

https://koronavirus.mzcr.czSeznam odběrových center

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-centerNávrat do ČR

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspxVycestování z ČR

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.htmlRegionální COVID linka KHS JmK

určena pro mimořádnou, úzce regionální a odbornou problematiku

+420 773 768 994
po-pá: 08:00 - 15:00