Zpráva z evidence obyvatel a matriky


Zpráva z evidence obyvatel a matriky za rok 2020


Počet obyvatel v Doubravníku a na Křížovicích k 1. lednu 2020821
Narození6
Úmrtí13
Přistěhováno13
Odstěhováno8
Počet obyvatel k 31. prosinci 2020819

V Doubravníku je trvalému pobytu hlášeno i 20 cizinců, takže zde k tomuto datu žilo celkem 839 obyvatel.


Doubravník se nám v roce 2020 rozrostl o nové spoluobčánky:


Olga SommerováMarek Humpolec
Zuzana ČepičkováKarolína Šedá
Lucie KonvalinkováApolena Malíková


Matriční události v roce 2020

Doubravník, Borač, Drahonín, Olší a Pernštejnské Jestřabí jsou obcemi patřící do našeho matričního obvodu.

Narození

V našem matričním obvodu se nenarodilo žádné dítě, takže se žádného listu matriční knihy nedotkl hrot pera s dokumentním inkoustem.


Manželství:

Přestože jsme se již v únoru loňského roku setkali s prvním případem covid-19, proběhlo u nás celkem 30 sňatků.

V Doubravníku celkem 12 sňatků, z toho byly 4 církevní, v Drahoníně celkem 9 na Šafránkově mlýně, v Pernštejnském Jestřabí v Mateslandu 7 svateb a v kostele svatého Jiří v Olší si své ANO řekly 2 páry snoubenců.

V Borači a naší obřadní síni se nekonalo žádné uzavření manželství.

Snoubenci během roku zrušili 9 sňatků díky koronaviru. Dalším snížením počtu manželství v našem matričním obvodu jsou probíhající práce na obnově kostela Povýšení svatého Kříže.

Ač neradi, museli jsme snoubence odkázat na matriku do Nedvědice, kde proběhly sňatky v kostele svaté Kunhuty a v kostele v Černvíře.

Letos budou mít snoubenci možnost uzavřít církevní sňatek na farské zahradě.


Úmrtí:

V roce 2020 bylo provedeno celkem 8 zápisů do matričních knih úmrtí.


Doubravník: 5xBorač: 2xPernštejnské Jestřabí: 1x


Od května 2020 jsme se naposledy rozloučili s těmito našimi občany:

 • paní Helenou Novotnou
 • panem Milanem Hřebíčkem
 • panem Josefem Račákem
 • paní Marií Štěpánkovou
 • panem Karlem Bunzlem
 • panem Jiřím Jelínkem
 • panem Miroslavem Sedlaříkem
 • panem Zdeňkem Macháčkem
 • panem Josefem Hašlerem
 • panem Martinem Sávou
 • panem Jiřím Nedomou
 • panem Františkem Babáčkem


Čest jejich památce!


Marie Němcová