Doubravnický dub


Příroda okolí Doubravníka je druhově velmi bohatá. Stromy jsou její nejvýraznější složkou. Některé z nich jsou významné a všeobecně známé.

Patří mezi ně keřovitý tis snad 200 let starý, rostoucí na Sokolí skále. Dále jeřáb břek na Vinohradě údajně nejseverněji rostoucí v povodí Svratky, který tak obdivoval doc. Lacina. Máme zde i velké množství mohutných a krásných lip, že se někteří domnívají, že městys by se spíše měl jmenovat Lipovník. Náš městys je však pojmenován po doubravě, tedy lesu, který tvoří převážně duby. A těch je opravdu v našem okolí požehnaně. Měli bychom tedy najít dub, který by se stal živým symbolem Doubravníku.

V Česku se nejvíce vyskytují dub letní a dub zimní. Oba stromy se mohou křížit a výsledné hybridy mohou jejich rysy různě kombinovat. Navíc některé rozlišovací znaky jsou proměnlivé i v rámci čistých druhů. Jejich rozpoznávání je z tohoto důvodu značně komplikované.

Nejznámějším dubem Doubravníka je Jelínkův dub, který roste v Lázech blízko studánky. Tento dub získal své jméno po lékaři, doubravnickém rodáku a náruživém myslivci MUDr. Jelínkovi. Ten byl také jedním z iniciátorů založení přírodní rezervace Sokolí skála, která je nedaleko odtud. Ke stromu umístil mramorový kámen, pod kterým chtěl být pochován. Dub je to krásný a mohutný, jeho stáří se odhaduje přes 200 let. Výška se dá těžko změřit, vadí tomu okolní stromy, odhadl jsem ji na 23 m. Obvod kmene má 331 cm. Jeho nevýhodou je, že roste uprostřed lesa, což ovlivňuje růst jeho koruny. Duby rostoucí v lese snadno ztrácí spodní větve, což lze vidět i na tomto dubu, který je má uschlé. Jeho fotografování je velmi komplikované kvůli okolním stromům a prakticky jej vyfotografovat nelze.Jelínkův dub

Zřejmě nejkrásnější a nejmohutnější dub v Doubravníku roste na Jarcové nedaleko bývalých silážních jam. Je to dub letní (křemelák) - Qurcus robur. Je vysoký 27 m a obvod jeho kmene je 387 cm. Roste prakticky solitérně a díky tomu je olistěný od nejnižších větví. Jeho stáří je těžké odhadnout, ale podle velikosti bych odhadl okolo 200 let. Je ve výborném zdravotním stavu a může být okrasou přírody v Doubravníku ještě nejedno století. Jeho krása vynikne nejvíce na podzim, kdy se jeho listí zbarví a rozzáří.Dub na Jarcové

Myslím si, že bychom tento krásný strom měli určitým způsobem chránit. Pan učitel Mazáč jej kdysi opatřil tabulkou "Státem chráněný strom". Ale toto označení nemá žádný zákonný význam. Tento strom si ochranu určitě zaslouží, aby svou krásou a mohutností mohl těšit i ty, co přijdou po nás.


Jaroslav Sterzel