Střelba na Střelnici!


Žádný mord ani akční scény se v Doubravníku nekonaly, naštěstí. To se jen skupina fandů do lukostřelby a zevlingu v přírodě rozhodla využít areál Střelnice k jejímu původnímu účelu.

V poněkud skromnějším duchu než jak zmiňují pamětníci, ale i jednoduchá úprava se jeví po několikaměsíčním používání jako povedená a pro náš záměr dostatečná.

Na podzim jsme na Střelnici se souhlasem městyse umístili balíky slámy pro připevnění terčů tak, aby byla možná bezpečná střelba tří lukostřelců současně. Co nás trochu znervózňuje je to, že naše technické řešení samotné konstrukce se dle zlých jazyků nápadně podobá výtvorům dvojice Pat a Mat. Tož patroni lukostřelců Mikuláši, Jiří, Šebestiáne a Jiljí buďte s námi.

Na konci zimy jsme provedli zevrubný úklid areálu a na jaře plánujeme doladit detaily tak, abychom si užili první plnohodnotnou střeleckou sezonu. Na Střelnici jsou vítáni všichni zájemci o střelbu z luku či kuše. Prosíme ovšem o dodržování provozních pravidel vyvěšených v areálu a o šetrné zacházení s vybavením tak, aby nám sloužilo co nejdéle. Terče jsou měněny dle stavu a dispozic. 

Doufáme, že bude střelnice na Střelnici využívána co největším počtem lukostřelců, a že se tento tradiční sport stane zajímavou alternativou využití volného času pro dospělé i děti. Své skrovné znalosti všem zájemcům rádi předáme buď přímo na střelnici či v lepších časech u sklenice Doubravnického piva ve znovuotevřené restauraci U Sedláčků.


Filip Chludil