Odpadové hospodářství v Doubravníku


Vzhledem k novelizaci zákona o odpadech a snaze o co největší recyklaci jsme se rozhodli znovu uvádět přehled odpadového hospodářství v naší obci.

Náš systém sběru odpadů je velmi komfortní pro naše spoluobčany a Vy - naši občané, ve většině případů poctivě tento systém využíváte. Přesto jistě lze najít rezervy, kde bychom mohli pomoci v třídění a zejména dalšímu využívání anebo alespoň zneškodňování. Postupně se tímto tématem zaobíráme již řadu let a funkčních období a je třeba pracovat dále. Bohužel musíme prohlásit, že tíha zodpovědnosti za odpad je přenesena ve velké míře na obce, přestože obce nejsou ani původci a ani hlavní výtěžek z produkce těchto odpadů neputuje do obecního rozpočtu. Nicméně odměna za likvidaci určitých složek odpadu do obecního rozpočtu prostřednictvím neziskových firem jako je EKO-KOM, přichází jako drobná motivace vytřídit tyto složky z komunálního odpadu. Zásadní motivací však zůstává osobní postoj každého jednoho z nás.

 1. Když kupujeme, kupujeme, co opravdu potřebujeme?
 2. Nelze opravit to, co chceme koupí nahradit?
 3. Kupujeme kvalitní věci, které vydrží déle a bude-lze je opravit, pokud se polámou?
 4. Jsou kupované věci vyrobené z recyklovaného materiálu?
 5. Jsou kupované věci vyrobené z recyklovatelného materiálu?
 6. Nemohu odpad znovuužít - např.: kompost u sebe na zahradě?
 7. Nemůže odpad znovuužít někdo jiný?
 8. Neodkládejme biologický odpad do popelnic na směsný komunální odpad.
 9. Nahlédněte do svých košů a popelnic - co z té směsky by šlo dávat do tříděného odpadu.
 10. Plasty nemusí být 100% umyté, jen by neměly špinit ostatní plasty.
 11. Azbest, lepenka nemusí skončit v popelnici - zeptejte se nás.
 12. Navrhněte nám další možnosti.

Na mnoha jednáních v uplynulých letech s dotčenými institucemi a zejména se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu jsme jednali zejména o motivaci producentů výrobků a obalů, aby využívali materiály s větší ekologickou hodnotou. Byla přislíbena pozornost, která již nyní je a bude věnována motivaci výrobců a dovozců v rámci aktuálních zákonných možností.


Poplatky za sběr a likvidaci

komunálního odpadu zůstávají pro letošní rok stejné. Tedy 660 Kč na osobu trvale žijící a 660 Kč na jeden rekreační objekt.


Známky na popelnice

jsme se rozhodli pro letošní rok nepoužívat.


Sběr papíru v modrých pytlech.

V letošním roce jsme se rozhodli přistoupit k rozšíření služby domácnostem - sběr papíru od domu. K dispozici na obci budou modré pytle, které lze využít na sběr papíru a stejným způsobem jako plasty uložit v den sběru na ulici. Pracovníci papír rovněž naloží a odvezou do sběrného dvora. Papír větších rozměrů bude třeba stále odvážet na náš sběrný dvůr, protože jej nelze nechat venku před domem bez obalu. Nevkládejte prosím do pytlů nevhodný a nevyužitelný odpad jako jsou např. ušpiněné papírové kapesníky. Pytle jsme pořídili z recyklovaného materiálu a pokud bude pytel v pořádku, papír naši zaměstnanci vysypou a nechají pytel na místě.


Nápojové kartony patří do žlutých pytlů!

(krabice od džusů, mléka, vína, mléčných výrobků) Stále ještě velká část z nás nápojové kartony odkládá do popelnice nebo pálí. Ačkoli již dlouhou dobu v naší obci funguje sběr nápojových kartonů společně s plasty, odkud je společnost AVE vytřídí. Pokud by je někdo chtěl odevzdávat zvlášť, rádi je ve sběrném dvoře přijmeme nebo je můžete v průhledných sáčcích přiložit ke žlutým a modrým pytlům


Recirkulační ekonomika - Bazárek

Nejlevnější a k přírodě nejšetrnější je ten odpad, který nevznikne. V tomto už řadu let se snažíme, aby odložené věci nebyly odpadem, ale předmětem či surovinou k dalšímu využití na našem sběrném dvoře. V průběhu Vánoc jsme si mohli vyzkoušet Bazárek v prostorách bývalé drogerie, který tam naše mladé maminky založily a ochotně udržovaly. V něm jste mohli odložit stále ještě funkční věci a zase zdarma si odnést ty, které byste ještě užili. Pokud by se ukázal užívaným, budeme se snažit v tomto pokračovat i nadále. Prosím, noste věci čisté a neponičené. Pokud byste si další užitečností nebyli zcela jisti, doneste věci na sběrný dvůr, abychom to případně roztřídili.


Pojem nepořádek je velmi úzce spjatý s odpady.

Na tomto místě bych ráda poděkovala lidem, kteří naprosto nezištně uklízí okolí od různého nepořádku, kteří tam jiní lidé bez skrupulí odhodili. Naši Robinsoni každoročně takový úklid organizují, ale jsou mezi námi navíc takoví, kteří sebou nosí sáček nebo kabelu do přírody, aby tu naši přírodu uklidili, protože si jí váží, ať už jdou na výlet kamkoli. Děkuji i těm z Vás, kteří nám nahlásí větší množství nepořádku, protože to už by v igelitce neodnesli. Vás, kteří odpadky odkládáte na nevhodných místech. Prosím zvažte, zda je důležitější mít čistý baťoh než čisté srdce.


Kovové obaly a hliníková víčka můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.

Další snahy omezit produkci netříděného odpadu budou pokračovat a my Vás o možnostech a změnách budeme informovat.


Barbora Šenkyříková