Pomoc obcím postiženým tornádem


poslední aktualizace 30.06.2021 

https://dobrovolnici.jmk.cz/Dopis hejtmana JMK:

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
děkuji Vám za všechny nabídky materiální či finanční pomoci pro obce Jihomoravského kraje postižené živelní přírodní katastrofou nevídaných rozměrů.

Většina z Vás organizuje různé formy pomoci, ať už jde o materiální pomoc, výpomoc dobrovolníků, za což Vám patří upřímné poděkování.

V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o součinnost a poprosit Vás, abyste všechny nashromážděné věci ponechali ve Vaší obci či městě a za žádných okolností nejezdili do postižených oblastí, dokud nedostanete konkrétní pokyn. V postižených obcích nyní probíhají základní práce složek Integrovaného záchranného systému JMK a kontroly statiků. Aby nedošlo k dalšímu zbytečnému ohrožení na zdraví a životech spoluobčanů, je třeba, aby i oni měli na svou práci dostatečný prostor a čas.

Ještě jednou děkuji za pochopení, velmi si Vaší solidarity vážím.


Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Sbírka vyhlášená Jihomoravským krajem:[ zvětšit ]


 • Nabídky pomoci na tel. č.: 800 129 921 
Sbírka pořádaná Charitou ČR:

Přispět na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jižní Moravě můžete prostřednictvím sbírkového účtu 4211325188/6800, s variabilním symbolem 2002.


Podpořit je můžete také formou DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvalou DMS TRV DCHB 30, 60, 90.

Aktuální informace a možnosti pomoci naleznete na stránkách www.pomoctornado.charita.cz.

Zapojit se můžete také jako dobrovolník.

Český červený Kříž pořádá sbírku:

 • účet č. 333999/2700, v.s. 2101
 • QR platba na Fond Humanity ČČK
[ zvětšit ]dárcovská SMS (DMS) na telefonní číslo 87 777:

 • text: DMS CCK 30 (cena DMS je 30Kč)
 • text: DMS CCK 60 (cena DMS je 60Kč)
 • text: DMS CCK 90 (cena DMS je 90Kč)

  • Z uvedené ceny DMS obdržíme 29, 59 nebo 89 Kč.

Městys MORAVSKÁ NOVÁ VES

Podařilo se nám též zřídit transparentní účet Městyse Moravská Nová Ves určený na pomoc pro náš městys, finanční prostředky tedy posílejte sem:


6013203349/0800

 • variabilní symbol 1 je určen pro Městys Moravská Nová Ves
 • variabilní symbol 2 je určen pro Základní školu
 • variabilní symbol 3 je určen pro Mateřskou školu

Pro přeshraniční platební styk IBAN: CZ82 0800 0000 0060 1320 3349.

Pokud chcete přispět konkrétní postižené osobě (fyzická osoba, právnická osoba či příspěvková organizace) do poznámky uveďte, komu má být finanční dar poskytnut.
Obec Lužice

zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.


 • Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín.
 • IBAN CZ4301000001233116370277.
 • Všem dárcům děkujeme.

The municipality of Luzice has set up the transparent account to help people affected by a natural disaster.


 • Account number: 123-3116370277/0100 at KB Hodonin.
 • IBAN CZ4301000001233116370277.
 • Thank you to all donors.


 

[ zvětšit ]
Obec Mikulčice

Na pomoc s odstraněním škod jsme zřídili transparentní účet:


 • Číslo účtu: 299 222 440/0300
 • Pro zahraniční platbu: IBAN: CZ08 0300 0000 0002 9922 2440.
 • Všem děkujeme za filanční podporu.
Město Hodonín

Na pomoc občanům postiženým živelnou pohromou byl zřízen transparentní účet:


 • 123-3116270217/0100.
 • IBAN: CZ19 0100 0001 2331 1627 0217
 • BIC: KOMBCZPP
 • Prostředky z tohoto účtu budou rozděleny mezi občany nejen v Hodoníně, ale i v okolních zasažených obcích - Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky.
 • Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, do které obce váš příspěvek směrujete.
 • Pokud nebude určena obec, bude příspěvek poměrově rozložen mezi těchto pět municipalit.
 • Vaší pomoci si moc vážíme a všem děkujeme.
Sbírka organizovaná Diakonií Českobratrské církve evangelické Adra:

Myslíme na všechny, které zasáhla včerejší katastrofa na Hodonínsku. Do postižené oblasti vyšleme dobrovolníky hned, jak to situace umožní.

Otevřeli jsme veřejnou sbírku     na pomoc postiženým lidem.

Dary lze posílat na účet 2100691426/2010, v.s.390


 • online   Z D E   nebo přes QR kód.[ zvětšit ]

Barbora Šenkyříková
starostka městyse