Tělocvičná jednota Sokol Doubravník


Dálkový pochod "Memorial Adolfa Mistra".
Tak jako každoročně, i letos se "sokolíci" z Doubravníka zapojili 8. května do uspořádání Dálkového pochodu župou Pernštejnskou.

Opět byly připraveny pěší trasy a cyklotrasy. Start pro kratší trasy byl tradičně v Doubravníku na nádraží ČD.

Pravděpodobně kvůli epidemiologické situaci byla účast nižší než předešlé roky. I přesto se však z Doubravníka vydalo na trasy 95 účastníků.

Prvním rokem byla spolupořadatelem Oblastní charita Tišnov. Zúčastnění mohli vhodit příspěvek do kasičky v průběhu cesty ve Skryjích, nebo v Nedvědici, a podpořit tak charitativní sbírku na zakoupení vozu pro domácí hospicovou péči. Vybrala se pro tišnovskou Charitu nemalá částka, za což všichni pořadatelé moc děkují!


Akce

Minulý rok jsme museli kvůli vládním opatřením zrušit téměř všechny naplánované akce. Letos se začíná situace vylepšovat, proto si Vás dovolíme obeznámit s plánem na tento rok ☺

Doufáme, že situace nám dovolí uspořádat:

  • 27. září Sokol spolu v pohybu (sportovní zápasy v sokolovně, tradiční české hry na hřišti a možnost využití posilovny zdarma)
  • 7. října Památný den sokolstva aneb Večer sokolských světel (pouštění lodiček)
  • 26. prosince Turnaj Jiřího Šikoly ve stolním tenise


Činnost

V jednotě funguje neregistrovaný oddíl stolního tenisu, oddíl florbalu a je zde možnost využívání posilovny.

Výbor T. J. Sokol Doubravník by ocenil jakýkoliv zájem ze stran dobrovolníků založit nový oddíl.

Všichni doufáme a věříme, že se "covidová situace" uklidní a my začneme zase "normálně" žít a "normálně" se věnovat našim oblíbeným aktivitám. Přejeme všem hodně zdraví a připomínáme známé heslo Miroslava Tyrše: "Bez pohybu života není!"


Za T.J. Sokol Doubravník Sedláková Kateřina