Nakládání s odpady


Likvidace eternitového odpadu - azbestu

Prosím, abyste se přihlásili, kdo máte eternitový odpad, který byste rádi zlikvidovali. Obec plánuje objednat odbornou likvidaci eternitu. Tzn., že pro odpad přijede uzavřené auto a pracovníci vybavení vhodnými pracovními pomůckami jej naloží a odvezou na místo likvidace. Pokud máte zájem, abychom v rámci svozu nechali odvézt tento odpad i od vás, nahlaste se prosím na úřadu městyse, nejlépe předejte telefonní kontakt. Spojíme se s vámi a naplánujeme odvoz přímo od vás. S eternitovým odpadem prozatím nehýbejte. V žádném případě jej prosím nevozte na sběrný dvůr, ani nevhazujte do jiných odpadových nádob.

Zdravotní rizika jsou známa již dlouhou dobu a jsou presentována dostatečně. Proto pouze na okraj z webových stránek České stavby:

Eternit je vlastně jakýmsi dědictvím, které jde s námi lidmi bok po boku již od 19. století. I když, tenkrát vlastně šlo o jakékoli využití azbestu s cílem bránit požárům. Lidé v počátcích považovali azbest doslova za "zázračné kameny". A dosud si mnozí neuvědomují nebezpečnost azbestu.

Vdechovaná vlákna azbestu jsou nepozorovatelná lidským okem ani čichem, ihned nedráždí a nic nezpůsobují, přenášet se přitom mohou vzduchem až na vzdálenosti několika kilometrů. Je to vlastně tichá, pomalá smrt, kdy se velmi vážné onemocnění může projevit třeba až za desítky let. Vlákénka azbestu způsobují v plicích zjizvení a záněty (azbestóza - snižuje se kapacita plic a dochází k poruše přenosu kyslíku, chronické bronchitidě a dalším zdravotním komplikacím), rakovinu plic a nebo mezoteliom (zhoubný nádor pleury - hladké membrány, jíž jsou plíce obaleny plíce). A například je známo, že mezoteliom zabil v padesáti letech slavného amerického herce Steva McQueena. Jeho vášeň v automobilismu a závodění se stala osudnou jinak, než bývá obvyklé. Za karcinom plic je azbest odpovědný dle statistik cca ve 2 až 3 procentech, ovšem některé studie uvádějí dokonce až 12 procent případů.

Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/Sběr papíru v modrých pytlích

Vážení přátelé, nedávno jsme se zahájili svážení papíru přímo od vašich domů. Je využíván v hojné míře, proto jej budeme provádět dále. Stalo se, že zaměstnanci firmy Ave, kteří tu byli nově, nebyli poučeni, sebrali modrý pytel do komunálního odpadu. Budou znovu upozorněni na to, že u nás probíhá takto sběr papíru.

Modré pytle jsou k dispozici v budově úřadu městyse stejně jako žluté pytle na plast. Naši zaměstnanci modré pytle sváží ve stejný den jako jsou vyváženy popelnice na komunální odpad a pytle s plasty. Papír z pytlů musí následně vysypat do velkého kontejneru na papír, který máme umístěný ve sběrném dvoře.

Velmi často se však stává, že v modrém pytli se objeví papírový odpad značně znečištěný a někdy i jiné odpadky či sklo, což rozhodně do papíru nepatří. Prosím proto, abychom byli schopni tuto službu pro vás udržet, nevkládejte do modrých pytlů ani znečištěný papír, použité papírové kapesníky, ani jiné odpady, které patří do koše. Myslete prosím i na ty, kteří mají s papírem pracovat dále.

Nadrobno natrhaný papír je pro recyklaci téměř nevyužitelný z důvodu problematické manipulace ve směsném papíru.Sběr použitých kuchyňských tuků

Od letošního roku jsme na našem sběrném dvoře zahájili sběr kuchyňského oleje a jiných tuků.

Olej či jiný tuk po smažení nelijte prosím do odpadního potrubí. Ulpí na stěnách odpadního potrubí. Na tento tuk se přichytí další tuhé nečistoty a časem buď omezí nebo zcela zneprůchodní potrubí či armatury. Pokud se vám toto stane v domovním rozvodu, je pomoc jednodušší. Buď zprůchodníte potrubí pomocí chemických přípravků anebo mechanicky. V horším případě si musíte zavolat specializovanou firmu. Obdobně i společné obecní kanalizační rozvody lze mechanicky pročistit, nicméně náklady na pročištění jsou mnohonásobně větší a znatelné v rozpočtu městyse.

Pokud rozpustíte tuky saponáty a ty se nevysráží na stěnách potrubí, přitékají do čistírny odpadních vod, kde narušují biologický proces čištění a ve větším množství mohou proces čištění dokonce i zastavit. Rozběh procesu biologického čištění vody trvá potom velmi dlouho a předchází mu vyčištění nádrží, což navíc vyžaduje obtékání čistírny do řeky vším, co v potrubí teče. Další škody jsou potom způsobeny tím, že se tuky usadí přímo v čerpadlech v technologii čistírny a musí projít odborným servisem.

Z výše uvedených důvodů větší producenti odpadních tuků používají odlučovače (lapače) tuku.

Vyléváním tuků kromě škod na kanalizaci a čistírenské technologii také přicházíme o surovinu vhodnou pro další využití.

Vhodným dalším využitím nejsou ovšem domácí kotle na vytápění. Spálením v domácím kotli spolu s ostatním palivem sice dosáhneme jistého energetického efektu, bohužel však už nezabráníme úniku škodlivin vznikajících spalováním těchto tuků, a to přímo do ovzduší, které tu společně dýcháme. Škodliviny pak mohou mít vliv na náš zdravotní stav i stav okolní přírody.

Další variantou, kam míří tuky z kuchyní jsou komposty. Proces rozkladu kompostovaných surovin a vlivu kuchyňských tuků na tento proces by podrobně mohl vyložit Ing. Jaroslav Záhora, CSc.. Nicméně ani kompost stejně jako kotel pro tyto tuky nejsou ideálním místem pro likvidaci.

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která se po zpracování dále využívá v řadě odvětví, ať se již jedná o průmysl chemický, energetický, gumárenský, dřevařský apod. Často se oleje používají k výrobě biopaliv.

Proto jsme se rozhodli spolupracovat s firmou Fritex, která olej zpracovává jako druhotnou surovinu.

Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve nebo jiné uzavíratelné plastové nádoby a řádně ji uzavřete! Po té nádobu s tukem přineste do sběrného dvoru. Tuk lze donést i v jiných nádobách a my jej na sběrném dvoře přelejeme do společné nádoby.

Do nádob na jedlé tuky a oleje patří všechny druhy potravinářských olejů (slunečnicový, řepkový, olivový, kokosový a další) a tuků (máslo, margarín nebo sádlo). Týká se to i olejů a tuků z konzerv či potravin nakládaných v oleji nebo marinád na grilování. Oleje ze smažení a fritování se nechají vystydnout a přelejí se ideálně do PET lahví, ve kterých se odevzdávají do nádob na tříděné tuky a oleje či do sběrného dvora. V plastových nádobách se doporučuje odevzdávat všechny jedlé tuky a oleje.

Do nádob na jedlé tuky a oleje naopak nepatří technické oleje, maziva, barvy, laky apod. Ty nám také můžete odevzdat ve sběrném dvoře.

Proto prosím, když na sběrný dvůr donesete olej, uveďte obsluze, zda je to kuchyňský tuk nebo technický olej.