Seniorům dává naše vláda nejvíce v historii


Vážení spoluobčané,
určitě jste i Vy v posledních dnech v médiích zaznamenali téma důchodové reformy a červnové valorizace penzí. Dovolte mi na toto téma pár slov na vysvětlenou a hned na úvod i několik čísel.

Citace z dopisu ministra práce a sociálních věcí.

Průměrný důchod se v červnu zvýší o 750 korun a díky tomu i překročí hranici 20 000 Kč. Možná si vybavujete, že v roce 2021, v jehož samotném závěru naše vláda nastoupila, byl průměrný důchod 15 425 Kč. Za rok a půl se tedy navýšil o bezmála 5 000 Kč tedy o 31 % a to i díky výchovnému, kdy stát od letošního ledna poprvé v historii oceňuje rodiče za výchovu dětí.

Dále je důležité ještě jedno srovnání, v prosinci 2021 byl průměrný důchod vůči průměrné mzdě ve výší 41 % a v červnu po roce a půl jeho výše vůči průměrné mzdě vzroste na více jak 50 % vůči průměrné mzdě.

Solidarita nejbohatších s nejchudšími

Valorizační mechanizmus v posledních měsících velmi výrazně rozevíral finanční propast mezi nejchudšími a nejbohatšími, proto jsme upravili systém mimořádné valorizace. A to tak, aby lidé s nejnižšími důchody dostali o něco více a naopak, díky rozhodnutí nyní mimořádně zvýšit všem stejně důchody o 400 Kč a nad to o 2,3 % valorizovat všem. Valorizace tak bude více solidární, ale stále bude také zachovávat zásluhovost.

Česko stárne a zadlužuje se - změny jsou nutné

Potrženo sečteno, nikdo nemůže říct, že na důchodce nemyslíme, seniorům dává naše vláda nejvíce v historii. Ale změny do budoucna udělat musíme, protože systém se už dostává na hranu možností a není dlouhodobě udržitelný. Zatímco vloni skončil důchodový účet ČR ve schodku 17 miliard korun, letos to již bude deficit větší než 80 mld. Kč. A kdyby vláda nezasáhla a neupravila pravidla mimořádné valorizace, státní dluh by se prohloubil o dalších zhruba 34 miliard letos a o dalších více než 50 miliard korun příští rok a ve všech následujících. A pokud nic nezměníme, budou deficity dále prudce růst do stamiliardových částek.

Nebude na školy, školky, dálnice, železnice nebo zdravotnictví, a tím paradoxně ani na péči o seniory.

Důchodová reforma bude prorodinná a férová

Jsme první vládou po třiceti letech, která je zodpovědná a záleží jí na budoucnosti svých občanů, takže má odvahu přijmout důchodovou reformu. Chceme zavést společný vyměřovací základ manželů a pro každého možnost platit 1 % z vyměřovacího základu na pojistné svým rodičům v důchodu. Chceme, aby motivovala k osobní zodpovědnosti a pro případné dodatečné individuální spoření. Výši svého budoucího důchodu můžete sledovat již nyní v Informativní důchodové aplikaci IDA, která poskytne dostatečný přehled o tom, jak vysoký důchod jednou získáte.

Pohyblivý věk odchodu do důchodu

Mediálně hodně rezonuje zvažované zvýšení hranice věku odchodu do důchodu. Změny v důchodech se nedotknou současných důchodců ani lidí, kteří mají přes 50 let. Připravovaný návrh nebude obsahovat jednu universální věkovou hranici, systém umožní pružnost. U každého z nás bude záležet mj. na roku vstupu na pracovní trh a zohledněna bude i náročnost profese. Ani po chystaných změnách na tom nebudeme my Češi výrazně hůře než jiné národy v Evropě, jak plyne z přiložené tabulky.

Nezapomínáme na rodiče, kteří dnes pracují, vychovávají děti, starají se o rodiče a zároveň platí současné důchody. Pro ně jsme zavedli flexibilnější rodičovskou, podporu zkrácených úvazků a dále masivně investujeme do dětských skupin, aby si rodiče mohli sami zvolit, jak chtějí sladit rodinný a pracovní život. My, lidovci, nyní bojujeme i za zvýšení rodičovského příspěvku, který by pomohl právě ve chvíli, kdy to rodina nejvíc potřebuje, protože jsme si vědomi, že jejich mzdy většinou nerostou tak rychle jako důchody. Snažíme se udržet mezigenerační solidaritu, kdy senioři si zaslouží ocenění své celoživotní práce a mladí nepředluženou perspektivu do budoucna. Žijeme v době, která je pro naši budoucnost klíčová, věřím, že to díky zodpovědné politice lidovců společně zvládneme.
Marian Jurečka
ministr práce a sociálních věcí