Realizace stavby II/385x387 Úprava křižovatky


Termín realizace: 13.3.2023 - 6.8.2023
Jedná se o přestavbu nevyhovující křižovatky silnic II/385x387 na křižovatku stykovou včetně zřízení odbočovacího a připojovacího pruhu na silici II/385 včetně prací spojených s rekultivací stávající rampy křižovatky.


Tento dočasný stavební objekt řeší dopravní opatření během stavby - stavba bude prováděna na silnici II/385 po polovinách vozovky s částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu se zabezpečením veřejného provozu přechodným dopravním značením a světelnou signalizací. Realizace stavebních úprav na silnici II/387 si vyžádá po nezbytně nutnou dobu plnou uzavírku s převedením dopravy na objízdné trasy.

Stavba bude realizována ve 3 etapách.

Etapa I.:
V této etapě bude veřejný provoz převeden na pravou polovinu silnice II/385 (ve směru Dolní Loučky - Předklášteří) tak, aby bylo možné realizovat stavbu levé poloviny vozovky včetně vybudování křižovatky a větší části silnice II/387 v nové poloze. V místě napojení nové větve silnice II/387 bude provoz na stávající rampě směr Štěpánovice - Dolní Loučky (II/387) omezen s možností zajetí vozidel do obce Předklášteří, otočením se a najetím do potřebného směru. Obousměrný provoz na rampě silnice II/387 Štěpánovice - Předklášteří bude stále možný.
V této etapě bude veřejný provoz převeden na pravou polovinu silnice II/385 (ve směru Dolní Loučky - Předklášteří) tak, aby bylo možné realizovat stavbu levé poloviny vozovky včetně vybudování křižovatky a větší části silnice II/387 v nové poloze. V místě napojení nové větve silnice II/387 bude provoz na stávající rampě směr Štěpánovice - Dolní Loučky (II/387) omezen s možností zajetí vozidel do obce Předklášteří, otočením se a najetím do potřebného směru. Obousměrný provoz na rampě silnice II/387 Štěpánovice - Předklášteří bude stále možný.
  • Situační výkres pro tuto etapu stahujte   Z D E  Etapa II.:
Ve II. etapě stavby nebude provoz na silnici II/387 umožněn - dojde k úplné uzavírce této silnice s převedením dopravy na objízdné trasy tak, aby mohla být doprava převedena na nové uspořádání křižovatky - budou provedeny stavební práce nezbytné pro "přepojení" (napojení v I. etapě vybudované silnice II/387 na stávající komunikaci ve směru na Štěpánovice a odpojení stávajícího napojení silnice II/387 na silnici II/385 ve směru na Předklášteří). Provoz ve směru Dolní Loučky - Předklášteří, a naopak bude umožněn. Objízdná trasa při uzavírce silnice II/387 je navržena (pro dopravu mezi obcemi Předklášteří - Nedvědice v obou směrech): Tišnov - Lomnice - Ochoz u Tišnova - Doubravník. V této etapě bude vyhověno požadavkům IDS na zachování průjezdnosti silnice II/387 pro autobusovou dopravu
  • Situační výkres pro tuto etapu stahujte   Z D E     a   Z D E  
Dle harmonogramu stavby, bude II. etapa, která má objízdnou trasu, začínat dne 8.5.2023 a bude do 4.6.2023.Etapa III.:
Ve III. etapě stavby bude veřejný provoz převeden na nově vybudovanou levou polovinu vozovky silnice II/385 tak, aby mohly být provedeny všechny potřebné stavební práce na pravé polovině této silnice. Provoz ve směru Štěpánovice - Předklášteří, a naopak bude umožněn.
  • Situační výkres pro tuto etapu stahujte   Z D E  
Bc. Michaela Grycová
DoZBos s.r.o.