Integrované šetření v zemědělství 2023


Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás informovali o Integrovaném šetření v zemědělství "IŠZ 2023", které v letošním roce organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1091. Šetření navazuje na Integrované šetření v zemědělství 2020 a systém strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995 do roku 2016.

Šetření probíhá kombinovaným způsobem. Právnické osoby a část podnikajících fyzických osob byly obeslány oznámením o zpravodajské povinnosti a statistickými výkazy do datových schránek, u těchto zpravodajských jednotek se také předpokládá poskytnutí požadovaných údajů elektronicky, drobní zemědělci budou obesláni poštou anebo je během září až listopadu 2023 navštíví tazatel ČSÚ.

Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na možný pohyb tazatele ČSÚ ve Vaší obci. Úkolem tazatele bude vybrané zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vypinění a odevzdání výkazů a předání výkazů ČSÚ. Tazatel je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Totožnost tazatele je možné ověřit také přímo na webu ČSÚ.

Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz-2023
Krajská správa ČSÚ v Brně
Jezuitská 2, 601 59 Brno