Zprávy z T. J. Sokol Doubravník


Blíží se konec roku, a to s sebou přináší jeho zhodnocení. Jsme moc rádi, že již několikátý rok můžeme spolupracovat s jinými organizacemi a dobrovolníky a společně zajistit nějaké akce pro děti. I letos jsme spolupořádali v březnu karneval a v červnu Zvířátkový les. Druhou zmíněnou akci popsala Kateřina Šnédarová v minulém zpravodaji. Moc se těšíme na další ročníky a příjemně strávené chvíle se všemi pořádajícími a hlavně s dětmi, pro které jsou tyto akce určené.

Dne 8. května jsme byli tradičně spolupořadatelem Dálkového pochodu a cyklojízdy Sokolskou župou Pernštejnskou. Z doubravnického nádraží odstartovalo celkem 222 lidí. Na tento pochod přijeli do Doubravníku turisté nejen z okolních obcí, z blízkých měst Tišnova a Brna, ale také 35 lidí ze Znojma a další dokonce i z Prahy. Z Doubravníku vedla tradičně nejkratší trasa o délce 9 km. Turisté tak mohli obdivovat přírodní krásy Doubravníku, Křížovic, Skorotic, Nedvědice a okolí hradu Pernštejna.


Večer sokolských světel

Na podzim, dne 8. října jsme uspořádali již pátým rokem Večer sokolských světel aneb Pouštění lodiček. Jedná se o Památný den sokolstva. Připomínáme si tragickou událost v roce 1941, kdy v noci ze 7. na 8. října rozjelo gestapo akci Sokol s cílem zatknout představitele sokolské organizace a následně je deportovat do koncentračních táborů. O několik dní později byl Sokol na příkaz Reinharda Heydricha oficiálně rozpuštěn. Během 2. světové války padlo nebo bylo zavražděno více než 5 000 členů Sokola.

V roce 2019 byl 8. říjen v ČR uznán jako významný den a od toho roku se i my zapojujeme do pořádání Večeru sokolských světel. Každá svíčka puštěná po vodní hladině má připomenout osud konkrétního sokolského hrdiny, který obětoval život pro svou vlast.

Letos vyšel tento den na neděli a všichni zúčastnění pocítili velké ochlazení oproti předešlým dnům. Sokoli i nesokoli se vydali ve večerních hodinách k řece Svratce. Někdo šel uctít památku padlých sokolů, někdo šel pustit světélko jako vzpomínku na své blízké, kteří zde již nemohou být s námi, a někdo (zejména děti) si šel vyzkoušet, jak daleko a jak kvalitně popluje jeho sestrojená lodička. A všichni mohli pocítit zvláštní a krásný pocit, když se hladina Svratky rozzářila. Na mostě a u řeky se sešlo asi 60 lidí, z toho 30 dětí. Účast byla nižší než minulý rok, ale i tak bylo světélek a krásných lodiček dost. Děkujeme všem za účast i podporu.

Letos nás ještě čeká v sokolovně turnaj ve stolním tenise pro dospělé neregistrované hráče dne 27. 12. od 13.30 hodin.
Sokolovna je každý den k dispozici


Pro zájemce o využívání sálu sokolovny předkládáme rozvrh obsazení


Pondělí  
Úterý8.00 - 17.00 ZŠ a MŠ Doubravník + ŠD 
Středa 8.00 - 17.00 ZŠ a MŠ Doubravník + ŠD17.00 - 19.00 Stolní tenis pro dospělé (p. Dvořák)
Čtvrtek  
Pátek 17.00 - 19.00 Stolní tenis pro dospělé (p. Dvořák)
Sobota  
Neděle 10.00 - 11.30 SDH Doubravník16.00 - 17.00 Florbal pro děti do 10 let
17.00 - 18.00 Florbal pro děti od 10 let (p. Wágner a p. Chludil)  • Je možné také kdykoliv využívat ke cvičení posilovnu. Pro členy T.J. Sokol je vybírán poplatek 100,- Kč/ měsíc a pro nečleny 200,- Kč/měsíc. Podmínkou je dovršení 18 let věku (u nezletilých je nutný doprovod rodičů) a dodržování bezpečnostních předpisů.
    V případě zájmu kontaktujte paní Menšíkovou na tel. čísle: 725 474 743.
  • Hledáme cvičitele především pro cvičení dětí (všech věkových kategorií). Pokud máte zájem, prosím pište na e-mail: mensikova.katerina@seznam.cz.
  • V doubravnické sokolovně je samozřejmě možný také pronájem k soukromým i komerčním účelům. Cena dle dohody.


Za T.J. Sokol Doubravník Kateřina Sedláková

Dálkový pochod Sokolskou župou Pernštejnskou začal 8. května na doubravnickém nádražíPouštění lodiček na řeku Svratku při Večeru sokolských světelVečer sokolských světel

Multifunkční hřiště u sokolovny

Dlouhá léta jsme se snažili o získání dotací na vybudování hřiště u sokolovny. Letos jsme se přesvědčili, jak je důležitá spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a městysem. Společné získání finančních prostředků na vybudování multifunkčního hřiště obdivují sousední spolky a ústředí ČOS. Velice nás těší, že hřiště budou moci využívat všichni obyvatelé Doubravníku a děti ze ZŠ a MŠ Doubravník. Podrobnější informace o kalkulaci podáme v následujícím čísle Zpravodaje.