Modrotisková dílna


"Co si pod tím máme představit?" Takto zněla nejčastější otázka k modrotiskové dílně, která proběhla v neděli 22. října 2023 v budově ZŠ Doubravník, jak jsme avizovali v minulém Doubravnickém zpravodaji.

Začněme však od začátku - tedy několika informacemi k modrotisku. Jedná se o techniku zdobení textilu sahající až do 18. století. Pomocí dřevěných či kovových forem se na plátno nanese rezerva (barva speciálního chemického složení), která brání otištění. Díky tomuto chemickému procesu zůstanou vzory bílé. Potištěná látka je poté zastudena barvena v indigové lázni. Tradiční výrobu dnes můžete navštívit v Olešnici v dílně Modrotisk Danzinger a ve Strážnici působí Dílna Arimo. Napříč Evropou dnes funguje 6 tradičních dílen a od r. 2018 je textilní tiskařská technika modrotisku na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.


Díla vskutku krásná

A co si tedy představit pod modrotiskovou dílnou? Dříve než jsme přivítaly samotné účastníky, bylo potřeba vše připravit. Vydaly jsme se proto za panem Danzingerem, kde jsme zakoupily plátno, rezervu, pipety na její nanášení a k tomu si odnesli spoustu cenných rad. Nutno podotknout, že plátno se barví v délce nejméně 5 metrů, a proto je zapotřebí stříhat ho co nejméně.

Takto vybaveny jsme s Evou Hertlovou připravily plátna pro jednotlivé zájemce a mohly jsme tak zahájit dílny modrotisku. Vzhledem k tomu, že všichni tvořili plátno poprvé, očekávání byla různá. Od těchto představ se samozřejmě odvíjelo množství malovaného plátna. Někteří využili připravené šablony, někteří vytvářeli své vzory. Díla vznikala vskutku krásná a jejich tvorba zabrala až několik hodin. Po domalování je třeba, aby se rezerva nechala několik hodin zaschnout. Naštěstí se to podařilo do dalšího dne a děti se mohly posadit do svých lavic. Plátna totiž zabrala všechny stoly ve třídách i na chodbě.

Tímto však celý proces nebyl u konce. Plátno bylo třeba sešít, čehož se ujala Eva Hertlová a následně jej dopravila k obarvení. Vzhledem k předvánoční době jsme očekávaly, že barvení potrvá několik týdnů, ale k našemu milému překvapení zabralo pouhých pár dní. Výsledná díla byla opravdu krásná.


Monika Kvasnicová





Práce během modrotiskové dílny probíhaly v prostorách základní školy




Některé z připravených vzorů pro modrotisk