Historie Jednoty Orla v Doubravníku [3]


Vedle úspěšných divadelních her dospělých bylo neméně přitažlivé i vystoupení dětí.

První velice působivé představení byla dětská hra vánoční "SEN VÁNOČNÍ" v režii slečny Marie Čechové a Boh. Dufkové.

Z mnoho dětských představení je třeba se zastavit u kouzelně podmanivé, bohatě výpravné, početně zastoupené všemi dětskými kategoriemi, hry "ZLATÝ KRUH". Pro svůj neobyčejný úspěch byla hra opakována několikrát nejen v doubravnické orlovně před aplaudujícím hledištěm, ale i na jiných jevištích v okolí.

Pečlivou režii slečny M. Čechové skvěle doplnil tým M. Ponížilové nacvičením zpěvů, hudby a tanců.

Na přiložené fotografii se snad dosud žijící aktéři tohoto podmanivého příběhu z první poloviny třicátých let minulého století poznají.


aktéři divadelního příběhu Zlatý kruh

Takto mládež zpříjemňovala život doubravnickým občanům v meziválečném období.

Je velice žádoucí, aby mladá generace navázala na slavné období doubravnického Orla a obnovila tehdejší neobyčejně úspěšnou éru orelské činnosti.


*   *   *   *   *Sesterskou organizací "Orla" byl "Svaz Katolických žen a dívek" vedený předsedkyní slečnou Boženou Novotnou, Později Františkou Hrstkovou.

Tyto ženy se staraly nejen o čistotu a výzdobu doubravnického chrámu , ale i o úpravu prostranství kolem kostela a fary.
Pečovaly o kapličku sv. Anny na břehu řeky Svratky za zahradou pana Josefa Hrstky.
Před poutí na sv. Máří Magdalénu na Bozince prováděly úklid prostranství před kostelíkem a výzdobu uvnitř.

Tvořily jádro pěveckého chrámového sboru, který byl na velmi dobré úrovni.
Radostným zpěvem vítal křtěné malé občánky do křesťanského společenství.
Provázel je již trochu odrostlé k 1. sv. přijímání.
Doprovázel snoubence při svatebním obřadu manželského slibu.
Radostně pronikala do duší a plula velebně chrámovou lodí Rybova půlnoční mše vánoční.
Tklivě provázel doubravnické občany na poslední pozemské cestě směřující k věčnosti.

Z charitativní činnosti spolku je třeba zdůraznit šití a přešívání oblečení a prádla potřebné chudině. Tuto činnost konaly ženy nezištně a nenápadnou svépomocí.
K nemocným docházely s povzbudivým úsměvem.
Dětem přinášely radost mikulášskými nadílkami. Slavnostně prostíraly stoly po prvním sv. přijímání. Po divadelních dětských představeních odměňovaly šťastné malé herce sladkým zákuskem.

. . .

Vzhledem k tomu, že nebyly nalezeny žádné písemnosti o činnosti Orla, byla tato zpráva zpracována na základě vzpomínek dosud žijících Orlů.


Josef Brázda, učitel
příslušník 3. demokratického odboje


K tématu:

- první část
- druhá část
- celý komplet ve formátu *.pdf
stahujte   ZDE