all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 25.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
22/07/24 Úřední deska
- Stanovení minimálního
19/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku

Mobilní rozhlas:
- Kominictví Vrabec
- Vinařství Holánek
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny

Krátké zprávy:
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
10/06/24 Muzeum rom...
- Pietní akt
28/05/24 Muzeum města Tišnova
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [3]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Vzpomínka na Svěcení Božích muk v Doubravníku před 50 lety

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Co dělat při mimořádné události?

Základní informace a postupy jednání při mimořádných událostech


1. Nejčastější druhy mimořádných událostí:

 • dopravní nehody
 • extrémní situace způsobené rozmary počasí
 • povodně a záplavy
 • požáry budov, lesní požáry
 • úniky nebezpečných látek
 • rozsáhlé havárie v dopravě
 • onemocnění většího počtu osob, epidemie
 • hromadné nákazy zvířat
 • nálezy podezřelých zavazadel
 • výhružky o uložení výbušnin atp.


2. Nahlášení mimořádné události:

Než začnete volat na tísňová telefonní čísla, ujistěte se, že jste udělali všechno pro své bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo vozidel přepravujících nebezpečné látky, místo mimo silnici při dopravních nehodách apod.)

Kam správně nahlásit mimořádnou událost?

Národní čísla150Hasiči ČR
 155Zdravotnická záchranná služba
 158Policie ČR
Evropské číslo112Provozuje HZS ČR

(* Na tísňová telefonní čísla lze volat ZDARMA 24 hod. denně)

Charitní linka pro případ naléhavé pomoci 516 410 668 24 hod. denně


Jak správně nahlásit mimořádnou událost?

 • Vždy nejprve sdělte:
  • co se stalo
  • kde se to stalo
  • kdo volá

Nepokládejte telefon jako první pro případ, že by se Vás operátor/dispečer potřeboval ještě na něco zeptat.

Příklad: "Hlásím požár v domě s pečovatelskou službou, Doubravník čp.6. Z prvního patra vychází hustý dým a šlehají plameny. Jmenuji se X.Y." a doplňte číslo z kterého voláte.

(* POZOR - zneužití všech tísňových linek je trestné!!!)


3. První pomoc, stavy ohrožení života:

Zástava silného krvácení

 1. Přímé stlačení prsty v ráně
  (tepenné krvácení, nemáme-li žádný obvaz)
 2. Tlakový obvaz
  (silné stlačení obvazem proti kosti)
 3. Případné zaškrcení na končetinách
  (nikdy ne provaz nebo drát)
 4. Proti šoková poloha
  (na zádech se zvednutými dolními končetinami)

Resuscitace dospělých

 1. Zjistíme stav vědomí (oslovíme postiženého)
  • Je-li v bezvědomí, uvolníme dýchací cesty
   (záklon hlavy, tah za bradu, tlak na čelo)

 2. Zjistíme dýchání (pohledem, poslechem)
  • dýchá:
   • zotavovací poloha
    (na boku s podloženou, zakloněnou hlavou)
   • voláme 155
  • nedýchá:
   • voláme 155
   • 30 stlačení uprostřed hrudníku
    2 umělé vdechy z úst do úst
   • opakujeme v poměru 30:2 do příjezdu záchranné služby

Resuscitace dětí

 1. Zjistíme stav vědomí (oslovíme postiženého)
  • Uvolníme dýchací cesty
   (záklon hlavy, tah za bradu, tlak na čelo)

 2. Zjistíme dýchání (pohledem, poslechem)
  • dýchá:
   • zotavovací poloha
    (na boku s podloženou, zakloněnou hlavou)
   • voláme 155
  • nedýchá:
   • 5 umělých vdechů
    30 stlačení uprostřed hrudníku
   • 2 umělé vdechy z úst do úst
   • po 1 minutě voláme 155
   • opakujeme v poměru 30:2 do příjezdu záchranné služby

Dušení

 • Při vědomí - údery do zad plochou dlaně
 • Bezvědomí - zahájení resuscitace

Vždy je nutné dbát na vlastní bezpečí. Pokud to lze, použijeme ochranné pomůcky (resuscitační rouška, rukavice...). Je-li více zraněných, musíme poskytnout pomoc (zajištění životních funkcí a zastavení krvácení) každému postiženému - nesmíme na nikoho zapomenout. Při podezření na poranění páteře se vyvarujeme nešetrné manipulace s postiženým.


4. Jak funguje ochrana obyvatel:


Varování

V případě mimořádné situace budete varováni sirénami. Informaci, o jakou událost se jedná, dostanete prostřednictvím obecních rozhlasů, megafonů, rozhlasových vozů nebo budete informováni osobou, pověřenou starostou nebo velitelem zásahu.

Improvizované ukrytí

Ukryjte se v místě,kde Vás zastihlo varování (nejde-li o povodeň). Jste-li v budově, zůstaňte v ní. Jste-li na veřejném prostranství, vyhledejte nejbližší budovu a ukryjte se v ní. V budově zavřete okna a dveře. Oblepte je páskou, uzavřete větrání, vypněte klimatizaci a utěsněte průduchy budovy.

Improvizovaná ochrana

Je-li podezření na kontaminaci, použijte i tu nejjednodušší ochranu k přesunu na bezpečnější místo: Zadržte dech, zavřete oči, chraňte ústa a nos přiloženou dlaní. Nos a ústa překryjte přeloženým kapesníkem, ručníkem, ubrouskem, toaletním papírem, které navlhčíte čistou vodou.
Oči chraňte uzavřenými brýlemi těsnícími na obličej, dále si nasaďte čepici do čela, klobouk, šátek, šálu nebo kuklu. Tělo ochraňte nepropustným, omyvatelným a splývavým oděvem s kapucí, nejlépe z několika vrstev, který doplníte rukavicemi a vysokou gumovou nebo koženou obuví. Rukávy a rukavice utěsněte převázáním.


5. Evakuace:


Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu. Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno orgány veřejné správy v příslušném místě, v případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech
 • Vypněte el. spotřebiče mimo ledniček a mrazniček
  v případě povodně vždy vypněte hlavní jistič.
 • Uzavřete přívod vody a plynu
 • Ověřte, zda vaši sousedé vědí, že mají opustit byt
 • Dětem vložte do kapsy cedulku se jménem a adresou
 • Kočky a psy vezměte s sebou včetně jejich zdravotního průkazu.
  Exotická zvířata zanechte doma předzásobená krmivem a vodou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsah evakuačního zavazadla:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Náhradní prádlo, oděv, spací pytel nebo přikrývku.
 • Léky, svítilnu, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
 • Mobilní telefon a nabíječku


6. Co dělat při jednotlivých událostech:


Dopravní nehoda:

Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, proveďte tyto úkony:

 • Zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku a shromáždili se na bezpečném místě.
 • Zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody.
 • Zavolejte pomoc.
 • Vyprošťujte postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře. Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťujte.
 • Zabezpečte vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat el.instalace nebo potopení do vody.
 • Poskytněte první pomoc postiženým.
 • Nezapomeňte na pomoc zvířatům, zejména jejich uklidnění.

Únik nebezpečné látky:

Nebezpečné látky jsou klasifikovány podle jednotné mezinárodní databáze číselnými kódy či bezpečnostními značkami na obalu. K jejicjh úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo jejich přepravě.

 • Při úniku opusťte co nejrychleji nebezpečný prostor směrem proti větru.
 • Ukryjte se.
 • Oznamte vše na tísňovou linku 150 nebo 112.
 • Zachovejte klid a rozvahu, pomožte do úkrytu dětem a starým osobám.
 • Máte-li nějaké zdravotní potíže, použijte prostředky individuální ochrany.
 • Řiďte se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti poslouchejte rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci.

Povodně a záplavy:

 • Ujasněte si možná ohrožení zdraví a životů členů rodiny, svého obydlí a domácích zvířat v případě reálné hrozby přirozené povodně (dlouhotrvající srážky, prudké tání sněhu a ledu) nebo zvláštní povodně (narušení vodního díla). Přijměte vlastní opatření, mějte plán.
 • Předem si připravte materiál (fólie, desky, ucpávky kanalizace, pytle s pískem) na utěsnění nízko položených oken, dveří + potřebné nářadí. Vyzkoušejte si jejich montáž a funkčnost.
 • Proveďte povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty, pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku.
 • Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku, rybníka (může-li vás ohrozit) a řiďte se pokyny povodňových orgánů obce (starosta, povodňová komise), policie a záchranářů.
 • Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc.Integrovaný Záchranný Systém
Jihomoravského kraje
nahoru  Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024