all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 22.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
20/06/24 Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
19/06/24 Úřední deska
- Oznámení o přerušení
18/06/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Otevírací doba
- Drůbežárna Prace
- Prodej zeleniny
- Zájezd do Strážnice
- pošta Partner Dou...

Krátké zprávy:
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
18/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 01.07…
17/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
Celý přehled   [13]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Slavnosti Pernštejnského panství

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Úřad městyse Doubravník


Povinně zveřejňované informace Městyse Doubravník

(podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

Standard ISVS

 1. Oficiální název
  Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Městys Doubravník


 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)


 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu:

  Městys Doubravník má pro výkon přenesené působnosti uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s městem Tišnov

  • v oblasti projednávání přestupků
  • v oblasti sociálně právní ochrany dětí
  • Výkon agendy speciálního úřadu ve věcech místních komunikací 4. Kontaktní spojení
  Sídlo - poštovní adresa:
  Městys Doubravník
  Doubravník 75
  592 61 Doubravník


  Adresa úřadu pro osobní návštěvu:
  Úřad městyse Doubravník
  Doubravník 33
  592 61 Doubravník


  Telefon:   566 566 331, 566 565 331
       Fax:   566 566 384
  Oficiální e-mail:   mestys@doubravnik.cz
  datová schránka:   5nxbem6


 5. Případné platby můžete poukázat
  Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
  KB, a.s., pobočka Tišnov č.ú. 6025751/0100


 6. IČO
  Identifikační číslo organizace (IČO):
  00294268


 7. DIČ
  Daňové identifikační číslo (DIČ):
  CZ00294268   (jsme plátci DPH)


 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky:
  - Hospodaření městyse Doubravník


 9. Žádost o informace
  Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  Úřad městyse Doubravník - ústně, písemně, na disketě, CD či DVD
  Telefonicky, faxem – 566 566 331
  Poštou – Úřad městyse Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník
  Elektronickou poštou: mestys@doubravnik.cz


 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
  dtto bod 9.


 11. Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech.
  Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Úřadem městyse Doubravník se podávají prostřednictvím tohoto úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
  Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy - zákon o správním řízení (správní řád), a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí.


 12. Formuláře
  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:
  - Formuláře ke stažení


 13. Návody pro řešení nejrůznějších situací
  Popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších situací):
  - http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
  - Co dělat při mimořádné události?
  - Požární řád obce  
  - Telefonní a informační seznam


 14. Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
  - Vyhlášky a nařízení


 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Veškeré informace poskytujeme bezplatně


 16. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
  Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává ÚM Doubravník výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


  - Výroční zpráva 2010  
  - Výroční zpráva 2011  
  - Výroční zpráva 2012  
  - Výroční zpráva 2013  
  - Výroční zpráva 2014  
  - Výroční zpráva 2015  
  - Výroční zpráva 2016  
  - Výroční zpráva 2017  
  - Výroční zpráva 2018  
  - Výroční zpráva 2019  
  - Výroční zpráva 2020  
  - Výroční zpráva 2022  


 17. Poskytnuté informace
  - Poskytnuté informace v roce 2015  
  - Poskytnuté informace v roce 2016  
  - Poskytnuté informace v roce 2017  
  - Poskytnuté informace v roce 2018  
  - Poskytnuté informace v roce 2019  
  - Poskytnuté informace v roce 2020  


 18. Rozpočet
  - Rozpočet městyse na rok 2011  
  - Rozpočet městyse na rok 2012  
  - Rozpočet městyse na rok 2013  
  - Rozpočet městyse na rok 2014  
  - Rozpočet městyse na rok 2015  
  - Rozpočet městyse na rok 2016  
  - Rozpočet městyse na rok 2017  
  - Rozpočet městyse na rok 2018  
  - Rozpočet městyse na rok 2019  
  - Rozpočet městyse na rok 2020  
  - Rozpočet městyse na rok 2021  
  - Rozpočet městyse na rok 2022  


nahoru  


Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024