all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 18.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...
02/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5

Mobilní rozhlas:
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Hrdinský boj policistky Jany Šedé

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.31 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  29. dubna 2010

Přítomno: 13 zastupitelů

Omluveni: Ing. Barbora Šenkyříková, Petr Menšík


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Doubravník za rok 2009 s výrokem: "bez výhrad",

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2010,

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření hospodářské činnosti městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2010,

  H: 13 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 18.300,- Kč,

  H: 13 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 13 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemku p. č. 462 trvalý travní porost o výměře 180 m2 v katastrálním území Doubravník od Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • nákup 2/3 podílu nemovitostí (budovy bývalého zahradnictví na pozemcích p. č. st. 510, 511 a 512 v katastrálním území Doubravník) od paní Jindry Kapounové za cenu 200 tis. Kč a pověřuje starostu městyse uzavřením kupní smlouvy,

  H: 13 - 0 - 0

 • dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • zákaz využívání plochy chodníku mezi autobusovou zastávkou a parkovištěm na západní straně náměstí ke stánkovému prodeji.

  H: 13 - 0 - 0


 • Zastupitelstvo městyse Doubravník vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze elektronické spisové služby, která bude provázána a plně kompatibilní s provozovaným informačním systémem MUNIS firmy Triada, a. s. Praha, a to prostřednictvím ORP Tišnov v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27. 10. 2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na vlastních technických prostředcích městyse.

  H: 13 - 0 - 0

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník se seznámilo s návrhy na využití areálu bývalého kravína, které podali Ing. arch. Jambor a Ing. Záhora. Veřejná beseda k tomuto tématu bude svolána na pátek 21. května v 18 hodin do zasedací místnosti staré radnice.


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • závěrečný účet DSO Tišnovsko včetně zprávy o hospodaření za rok 2009,
 • závěrečný účet Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků obcí včetně zprávy o hospodaření za rok 2009,
 • zprávy o činnosti výborů a komisí, které písemně předložili jednotliví předsedové,
 • informaci starosty městyse o možnosti výstavby sběrného dvora, zpracování projektové dokumentace a získání dotace na realizaci akce,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 30. dubna 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.729 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024