all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 18.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...
02/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5

Mobilní rozhlas:
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Usnesení č. ZM-25/2021

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.32 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  10. června 2010

Přítomno: 11 zastupitelů

Omluveni: RNDr. Petr Navrátil, Hana Navrátilová, Jan Cigáň


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 11 - 0 - 0

 • žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov o navýšení kapacity mateřské školy ze 45 na 50 dětí,

  H: 11 - 0 - 0

 • změnu svozové firmy na odvoz komunálního odpadu s účinností od 1.července 2010. Nadále bude svoz TKO v obci zajišťovat firma van Gansewinkel, a. s.; Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse uzavřením smlouvy,

  H: 11 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemku p. č. 1903 ostatní plocha o výměře 35 m2 (původně parc. č. st. 229) v katastrálním území Doubravník od Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 11 - 0 - 0

 • smlouvy o dílo č. 1/2010 a 2/2010 mezi firmou Studio REGION a Městysem Doubravník na zpracování územního plánu.

  H: 10 - 0 - 1

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že pro volební období 2010 - 2014 bude do Zastupitelstva městyse Doubravník voleno celkem 15 členů.

  H: 10 - 0 - 1

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov začala vést od 1. ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 18 zákona o účetnictví.

  H: 11 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • informaci starosty městyse o dalším postupu při řešení obnovy areálu bývalého kravína,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 11. června 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.610 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024