all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 18.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...
02/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5

Mobilní rozhlas:
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Anglický čtenář v Doubravníku [21]

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Zhodnocení uplynulého volebního období

20.12.2010

Stalo se již tradicí, že vždy na konci volebního období zastupitelstva se zpracovává tzv. Závěrečná zpráva o činnosti zastupitelstva. Jde o podrobné zhodnocení celého funkčního období po všech stránkách.

Celá zpráva je poměrně rozsáhlá a může být případným zájemcům zapůjčena. Redakční rada Doubravnického zpravodaje se rozhodla předložit zde zkrácenou verzi toho, co se v našem městysi událo za poslední čtyři roky...


Úvod

Závěrečná zpráva o činnosti zastupitelstva obce Doubravník přináší podrobný rozbor a zhodnocení práce za volební období 2006 - 2010. Hned na úvod je třeba zmínit, že i když volby proběhly ještě do zastupitelstva obce Doubravník, tak ta se mezitím stala městysem, takže název obec se v souvislosti s Doubravníkem již dále vyskytovat nebude. Označení městys užíval Doubravník odpradávna až do 50. let minulého století, kdy musel být zrušen. Hned, jak to změna zákona o obcích umožnila, bylo požádáno o znovunavrácení práva toto označení užívat. A tak mohl starosta v říjnu 2006 převzít z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu dekret, kterým stanovuje obec Doubravník městysem.


Zastupitelstvo a rada městyse

Patnáctičlenné zastupitelstvo městyse Doubravník nemělo po celou dobu stejné složení. Pan Tomáš Bracek se vzdal mandátu krátce po volbách, na jeho místo nastoupil jako první náhradník pan Josef Vojta; ten se vzdal mandátu prakticky vzápětí po svém jmenování a na jeho místo nastoupil pan Jan Litoborský. Ani pan Litoborský v zastupitelstvu dlouho nesetrval, a tak i on se vzdal mandátu zastupitele téměř ihned po jmenování; na jeho místo tedy nastoupil pan Petr Menšík, jako třetí náhradník za volební stranu. V roce 2008 potom zesnulého Jaroslava Životského nahradil v zastupitelstvu městyse Ing. Vladimír Hejčík.Na prvním zasedání zastupitelstva obce dne 3. listopadu 2006 bylo zvoleno vedení městyse takto:


starosta městyseZdeněk Kundrata
místostarostaRNDr. Petr Navrátil

Dalšími členy pětičlenné rady byli potom zvoleni:


MUDr. Antonín Koukal
Ing. Jiří Nedoma
Ing. Barbora Šenkyříková.


Celkem se za uplynulé volební období uskutečnilo 34 zasedání zastupitelstva a 73 schůzí rady městyse. Z 34 zasedání zastupitelstva bylo 32 řádných a 2 mimořádná. Mimořádná zasedání se konala vždy, když bylo potřeba rozhodnout neprodleně v důležitých záležitostech. Práce zastupitelstva i rady se řídila platnými právními předpisy, schváleným jednacím řádem a programy zasedání se doplňovaly o aktuální záležitosti. Do schůzí rady byli například zváni zástupci organizací působící v obci, ředitelka školy, apod. Na zasedáních zastupitelstva byly pravidelně čtvrtletně rozebírány výsledky hospodaření městyse a Hospodářské činnosti městyse. Starosta pravidelně zastupitelstvo zevrubně informoval o činnosti rady městyse. Při zastupitelstvu městyse pracovaly (povinně dle zákona o obcích) dva výbory - finanční a kontrolní a při radě městyse tři komise - životního prostředí, kulturní a sociální.


Doubravníku bylo v roce 2008 800 let

O důstojných oslavách tohoto významného výročí se mluvilo velmi dlouho, vše však vypuklo naplno až v roce 2007, kdy se pod vedením rady a kulturní komise rady začala utvářet jakási představa, co by všechno měly oslavy obsahovat, co všechno by mělo být jejich součástí. Nakonec bylo rozhodnuto, že veškeré kulturní, společenské či sportovní aktivity se ponesou v roce 2008 v duchu těchto oslav, budou všechny beze zbytku jako jednotlivosti připomínat význačné jubileum. Během roku 2008 se uskutečnilo mnoho akcí - ať už se jednalo o drobné sportovní turnaje, dálkové pochody, plesy či další aktivity. Lze konstatovat, že všechny byly vesměs vydařené a především podpořené hojnou účastí veřejnosti. Zcela zásadní pak byla příprava a vydání publikace o Doubravníku.


Doubravnickým hasičům bylo v roce 2009 130 let

Sbor dobrovolných hasičů v Doubravníku oslavil 130 let svého založení. Proto hasiči připravili na počest výročí pro občany různé akce, které vyvrcholily 5. 7. 2009. Na slavnostní schůzi byl předán hasičům vlastní prapor, který daroval hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Při této příležitosti byli oceněni zasloužilí členové sboru, kterým byla předána vyznamenání.


Členství městyse ve svazcích obcí

Již před přechodem Doubravníka z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského byl městys členem Dobrovolného sdružení obcí Tišnovsko. Členem tohoto DSO je dosud. V roce 2008 založilo osm obcí majících historický vztah k rodu Pernštejnů a jejich sídlu, hradu Pernštejnu mikroregion Pernštejn. Dále byl městys Doubravník dlouholetým členem Energetického sdružení obcí Jižní Moravy (ESOM). Toto sdružení bylo založeno v 90. letech jako jakási ochrana a pomoc obcím proti monopolu elektrárenských a plynárenských společností. Městys dále zůstává rovněž členem sdružení měst, obcí a svazků obcí Vírský oblastní vodovod.


Kultura a sport

V Doubravníku byla pořádána celá řada kulturních a sportovních akcí. Ale abychom nezapomněli, tak začneme v místní části Křížovice.

Již několik let působí v Křížovicích Galerie z ruky, kterou velmi úspěšně vede paní Stanislava Macháčková. Galerie je veřejnosti přístupná od dubna do konce září a pro své návštěvníky připravuje kromě stálých výstav a expozice Zdenka Macháčka velmi pestrý a zajímavý letní program. Vernisáže výstav zahajují mnohdy koncerty či vystoupení velmi uznávaných umělců. Připravován je vždy také tradičně bohatý dětský program.

Díky TJ Sokol Doubravník se podařilo konečně opravit sokolovnu, a tak mohla vzniknout tradice pořádání skautského či sokolského plesu anebo v Doubravníku kdysi populárních tanečních zábav, včetně zábavy hodové.

V sokolovně se alespoň jednou ročně uskutečnilo divadelní představení, nejčastěji to byli ochotníci z Víru, kteří svými skvělými výkony bavili početné publikum.

Při úřadu městyse působí již mnoho let místní knihovna, která má otevřeno pro své čtenáře každý čtvrtek. V minulém a letošním roce došlo ke změnám, které budou popsány dále.

Kulturní komise ve spolupráci se školou uspořádala tři zájezdy do brněnských a pražských divadel. O tyto akce nebyl bohužel mezi občany přílišný zájem, a tak bylo vždy složité zaplnit kapacitu zájezdu.

Městys Doubravník se již několik let zapojuje do pořádání Slavností Pernštejnského panství, a to různými výstavami, koncerty v kostele či stále velmi populárním zpřístupněním kostela a hrobky Mitrowských široké veřejnosti.

Po několik let pořádal skautský oddíl Robinsoni ve spolupráci se školou Dětský den na náměstí. V letošním roce však k tomu již nedošlo - jde o akci, která je velmi náročná na přípravu a v oddíle ubývá lidí, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat.

Při příležitosti oslav 800 let od první písemné zmínky o Doubravníku byla založena tradice pořádání jarmarků; jarmarky se konaly na náměstí v letech 2008-9 v době pořádání Slavností Pernštejnského panství a v roce 2010 o hodech.

30. dubna se na střelnici vždy pálí čarodějnice. Akci, zejména pro naše nejmenší, organizuje Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci se základní školou; nechybí pořádná vatra a ohňostroj.

Na střelnici se tradičně v červnu konala hasičská zábava; šlo vždy o velmi zdařilou akci s netradičně bohatou tombolou.

Rovněž na střelnici se koná na přelomu července a srpna letní filmová přehlídka, kterou pořádá Hospodářská činnost městyse. Není již mnoho měst a obcí v našem okolí, kde by tato tradice zůstala zachována. Ale v Doubravníku se i přes poměrně vysoké ceny vstupného daří pokračovat a to téměř vždy i s malým finančním ziskem.

Již od roku 2004 pořádá městys tradiční doubravnické hody. Kolem pořádání hodů je spousta práce, ale za uplynulé roky se již vykrystalizovala skupina lidí, která přesně ví, co a jak je třeba udělat, a tak přípravu hodů neprovází žádné větší potíže. Pozitivem je zájem dětí a mladých lidí o účast na této akci, a tak je zde záruka, že tato krásná tradice nezanikne ani do budoucna.

V kostele Povýšení sv. Kříže bylo uspořádáno několik koncertů, vč. adventních. Vstupné na koncerty je vždy dobrovolné a výtěžek ze vstupného putuje na restaurování kostelních varhan.

Svoji činnost ukončil z ekonomických důvodů fotbalový klub SK FC Doubravník. Je škoda, že kopaná, která měla v Doubravníku velkou tradici, zde zcela zanikla. Fotbalové hřiště osiřelo a městys se stará alespoň o sečení trávníku, aby nebylo zcela zničeno.

Sportovní aktivity tedy vykazuje pouze Tělocvičná jednota Sokol Doubravník. Do sokolovny se chodí posilovat, své cvičení zde mají ženy a dívky, velký zájem je o florbal, karate a oddíl Taekwoon-do.


Vodovodní přivaděč

V roce 2007 byl konečně vyřešen problém se zásobováním Doubravníku pitnou vodou. Z Vírského oblastního vodovodu byl vybudován přivaděč pitné vody. Stavba prochází katastrálními územími Křížovice, Černvír a Doubravník. Nejprve bylo nutno vybudovat celkem 310 m potrubí z boční štoly vírského vodovodu v Černvíře k hlavnímu přivaděči. Poté byla trasa vodovodu vedena v souběhu se Skorotickým potokem, který celkem dvakrát podchází, jakož i komunikaci Černvír - Skorotice. Dále je potrubí vedeno do obce Černvír (pod železniční tratí, přes řeku Svratku a pod komunikací II. třídy č. 387). Z obce Černvír vede vodovodní potrubí po pozemcích na pravé straně silnice č. 387 (ve směru na Doubravník), kde je u č.p. 43 na Dolním Rakovci napojeno na stávající vodovod. Celková délka přivaděče je cca 3.660 m.


Stavební a další akce uskutečněné ve volebním období

Kromě výše uvedeného vodovodního přivaděče se ještě podařilo zbudovat a uskutečnit:


Sbor pro občanské záležitosti

pokračoval v letech 2007 - 2010 ve své dlouholeté činnosti - a to sledování významných životních jubileí dopravnických občanů. Delegace, tvořená panem starostou nebo panem místostarostou a členkou sboru chodí osobně gratulovat těm našim spoluobčanům, kteří oslavují 80., 85. nebo 90. narozeniny. Celkem jich bylo 32. Dále jsou navštěvovány ty manželské páry, které uzavřely sňatek v matričním obvodu v Doubravníku před 50, 55 a 60 lety. Bylo jich 5, z toho dvě "diamantové svatby" se dokonce uskutečnily v obřadní síni za přítomnosti rodinných příslušníků. Na návštěvy se nechodí s prázdnou - úřad městyse věnuje všem oslavencům malou pozornost v podobě dárkového balíčku a od paní Dobromily Krystové máme pro každého půvabný obrázek do pamětní knihy. Při takto významných akcích spolupracuje sbor s pedagogy a dětmi z místní školy. Děti nacvičí krátký kulturní program, sestavený z veršů, písní a klavírních skladeb, který pak v obřadní síni přednesou.

Stejně tak děti doprovázejí svým hudebním vystoupením a básničkami a říkadly každoroční vítání občánků. V uvedeném období čtyř let jsme do našeho městyse uvítali 32 nově narozených dětí.

Další pěknou tradicí, ve které navazujeme na předchozí období, je slavnostní loučení se žáky z 5. ročníku základní školy a s dětmi z posledního ročníku mateřské školy. Všichni postupují do dalšího vzdělávacího stupně: páťáci odcházejí do 6. tříd ve školách v Nedvědici, Tišnově nebo Bystřici a "předškoláci" jdou do první třídy. Páťáků bylo 31, dětí z mateřské školy celkem 25.


Školství v obci

Základní škola má v Doubravníku celkem tři další odloučená pracoviště. Jde o školní družinu, která sídlí v hlavní budově školy a dále pak o mateřskou školu a školní jídelnu, které jsou v nově zrekonstruované budově: Školní jídelna funguje v nových prostorách, vaří jak pro děti a žáky, tak i obědy za příznivou cenu pro cizí strávníky. Mateřská škola je v současné době vytížena na víc jak 100%. Je to dáno tím, že byly v minulosti některé školky zrušeny, či snížena jejich kapacita a tak do naší mateřské školy dojíždí i mnoho dětí z okolních vesnic. Velký zájem je mezi dětmi i o školní družinu. Naopak základní škola se neustále potýká s malým počtem žáků. V uplynulém období fungovala jako malotřídka - pět ročníků ve dvou třídách. Počet žáků se pohyboval v rozmezí 30 - 35 ve školním roce. Je škoda, že někteří rodiče z Doubravníka nedají své děti do první třídy do zdejší školy, ale vozí je do škol jiných. Takováto podpora školy by měla být samozřejmostí pro každého doubravničáka.


Demografický vývoj

Počet obyvatel Doubravníka víceméně stagnoval - po celé uplynulé období se neprojevily žádné významné výkyvy. V roce 2007 měl městys 802 občanů hlášených k trvalému pobytu; do dnešních dnů se narodilo 28 dětí, 44 občanů se přistěhovalo, 55 odstěhovalo a 21 zemřelo; nyní žije v Doubravníku 798 obyvatel, z toho 396 žen a 402 mužů. Průměrný věk žen i mužů je totožný, a sice 42 roků. Nejvíce je zastoupen ročník narození 1970 - 1980; tzv. Husákových dětí zde žije 137 a žádná jiná věková kategorie se jim ani nepřibližuje. Například ročník narození 2000 - 2010 zastupuje pouze 68 obyvatel. Nejčastějším jménem je samozřejmě Marie, kterých je v Doubravníku 45, následují jména Petr a Jiří, kteří mají po 30 zástupcích. V matričním obvodu Doubravníka bylo uzavřeno 64 sňatků, 2 v Pernštejnském Jestřabí, 9 v Olší, 10 v Drahoníně a 43 v Doubravníku; 37 sňatků bylo církevních a 27 civilních. Po mnoha desetiletích se objevil i zápis v knize narození, když se narodilo dítě doma v obci Borač - jde dnes opravdu o raritu.


Závěr

Závěrem se dá říci, že je za námi úspěšné období, které bude spojováno především s oslavami 800 let od první písemné zmínky o Doubravníku. Kdo ale sleduje bedlivě dění v Doubravníku ví, že se opět podařilo udělat pár dobrých věcí, i když ne vše vždy dopadlo úplně podle našich představ.


Sestavil: Zdeněk ŠikulaCelý článek | přečteno 3.246 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024